Tetanus


Wat is het?

 • Tetanus wordt veroorzaakt door een bacterie die voorkomt in de grond en in straatvuil.
 • Tetanus kan zeer ernstig verlopen, met verlamming en de dood tot gevolg.
 • Tetanus is niet besmettelijk van mens tot mens.

Symptomen

 • hoofdpijn
 • prikkelbaarheid
 • spasmen van de spieren
 • stijfheid rond de verwonding of stijfheid van kaak en hals

Besmetting

 • De bacterie dringt het lichaam binnen via een diepe wonde.
 • Tetanus is niet besmettelijk van mens op mens.

Verzorging en aanpak

 • Reinig en ontsmet een grote of vuile wonde altijd grondig.
 • Ga na of de vaccinatie van tetanus in orde is of bekijk het met de behandelend arts.

Vaccinatie

 • De vaccinatie tegen klem is opgenomen in het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad op de leeftijd van 8, 12 en 16 weken en op 15 maanden met een herhaling op 5 à 6 jaar.
 • Nadien is een herhaling van het vaccin nodig om de 10 jaar.

Kan het kind naar de opvang komen?

Ja, maar een kind met klem is meestal veel te ziek om naar de opvang te komen.