Basisprincipes

Van kinderbijslag naar Groeipakket: een aantal fundamentele keuzes
 • Het is een recht van elk kind dat woont in Vlaanderen.
  De koppeling aan tewerkstelling van de ouders verdwijnt en bijgevolg ook het systeem van de gewaarborgde gezinsbijslag. Wonen in Vlaanderen, of toegelaten of gemachtigd zijn om in België te verblijven, is voldoende als voorwaarde.
  We spreken over begunstigden i.p.v. ‘rechthebbende’ en ‘bijslagtrekkende’.
 • De keuze van uitbetaler is vrij voor gezinnen die in 2019 een kind krijgen, en vanaf 2020 voor iedereen. 
  Het is niet langer de werkgever die bepaalt welke uitbetaler het Groeipakket uitbetaalt. Gezinnen nemen voortaan rechtstreeks contact met de uitbetaler van hun keuze. Waar dat niet lukt, zal de automatische rechtentoekenning (via digitale informatiestromen) een vangnet vormen.
  Voor gezinnen die al kinderbijslag ontvingen in 2018, werd het dossier automatisch overgezet naar de nieuwe Vlaamse opvolger.
 • Elk kind krijgt hetzelfde startbedrag en basisbedrag.
  Elk kind is gelijk. Er komt een voldoende hoog bedrag vanaf het eerste kind. De plaats in de kinderrij speelt geen rol meer en leeftijdsbijslagen verdwijnen.
  Voor kinderen geboren voor 2019 wordt continuïteit gegarandeerd door het behoud van hun basisbedrag, inclusief leeftijdsbijslag.
 • Een verruiming van de sociale toeslag, ongeacht de geboortedatum.
  Het is de bedoeling dat de middelen terechtkomen waar ze het meest nodig zijn, voortaan ook bij werkenden met een laag inkomen, of in het geval van co-ouderschap bij die ouder die er nood aan heeft. Het inkomen en de gezinsgrootte zijn de enige criteria voor deze toeslag.
Neem een kijkje op www.groeipakket.be voor een actueel overzicht.