Geschillencommissie

Bevoegdheid geschillencommissie
De geschillencommissie is enkel bevoegd om een bindende beslissing te nemen over geschillen met betrekking tot beslissingen van uitbetalers over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, of tegen het uitblijven ervan binnen de daartoe voorziene termijn. Tegen de beslissing bestaat de mogelijkheid om bij de arbeidsrechtbank in beroep te gaan.

Wie kan er gebruik van maken?
Omdat de geschillencommissie bevoegd is voor geschillen over beslissingen van uitbetalers met betrekking tot de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan binnen de daartoe voorziene termijn, zal enkel de begunstigde het vereiste belang hebben om beroep te doen op de geschillencommissie. Het beroep bij de geschillencommissie is kosteloos.