Samenstelling

Voorzitter: De heer Herman Verlinden
Plaatsvervangende voorzitter:

Namens Kind en Gezin
Lid: Ignace Lambert 
Plaatsvervanger: Kristien Roete

Namens de uitbetalingsactor INFINO VLAANDEREN vzw 
Lid: Mevrouw Rita Louwagie 
Plaatsvervanger: Mevrouw An Himschoot

Namens de uitbetalingsactor vzw Kidslife Vlaanderen 
Lid: De heer Pol Pirard 
Plaatsvervanger: De heer Rik Verhulst

Namens de uitbetalingsactor vzw My Family 
Lid: De heer Peter Keustermans 
Plaatsvervanger: Mevrouw Nele De Blauwe

Namens de uitbetalingsactor Parentia Vlaanderen vzw 
Lid: Mevrouw May-li Marchand 
Plaatsvervanger: Mevrouw Renata Sterken

Namens het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid
Lid: De heer Hugo Bogaert 
Plaatsvervanger: Mevrouw Anja Hellemans