Opdracht Kind en Gezin

Als regisseur van het Groeipakket voert Kind en Gezin enkele specifieke opdrachten uit, waaronder:
  • Organiseren van de Geschillencommissie
  • Beleidsvoorbereiding, bijsturing en handhaving
  • Monitoring 
  • Ontwikkeling, uitbouw en beheer van een Vlaams netwerk voor  elektronische informatiestromen
  • Evaluatie van de kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte voor het bekomen van een zorgtoeslag
Op 1 januari 2019 ging het nieuwe Agentschap Uitbetaling Groeipakket van start. Het staat garant voor het operationele luik, met name de uitbetaling van de gezinsbijslagen en het beheer van de financiering voor de werking van de 5 uitbetalers.
De publieke uitbetaler Fons maakt deel uit van dit agentschap.