Wat is kinderopvang?


Kinderopvang van baby's en peuters

Kinderopvang van baby's en peuters is het beroepsmatig en tegen betaling opvoeden, bijdragen aan de ontwikkeling en verzorgen van baby's en peuters tot ze naar de kleuterschool gaan (definitie decreet Kinderopvang). Kinderopvang heeft een vergunning van Kind en Gezin nodig en moet daarvoor aan de wettelijke verplichtingen voldoen.

Er zijn twee soorten kinderopvang:

 • Gezinsopvang: maximaal 8 opvangplaatsen op één locatie
 • Groepsopvang: vanaf 9 opvangplaatsen op één locatie

Worden niet beschouwd als kinderopvang:

 • informele opvang door familie en vrienden
 • oppas door babysit of au pair
 • thuisopvang van zieke kinderen door het ziekenfonds
 • het geven van onderwijs, internaten
 • zorg in een ziekenhuis
 • kortdurend toezicht op kinderen van klanten in handelszaken

Opvang van schoolkinderen

Voor de opvang van schoolkinderen buiten de schooluren en op vakantiedagen, bestaat er een brede waaier van mogelijkheden:

 • groepsopvang of gezinsopvang met een vergunning, attest van toezicht of erkenning van Kind en Gezin
 • opvang in scholen
 • speelpleinwerking of grabbelpasactiviteiten
 • activiteiten van sport of cultuurverenigingen, sport-, taal- of andere kampen van mutualiteiten, vakantieorganisaties en jeugdbewegingen