Illustratie bij kinderopvang, lokaal beleid

Lokaal


Opdrachten van het lokaal bestuur

De opdrachten van het lokaal bestuur op het vlak van kinderopvang zijn vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013:

  • de lokale beleidsdoelstellingen voor kinderopvang bepalen. Deze worden vastgelegd in het strategisch meerjarenplan.
  • het Lokaal Overleg Kinderopvang oprichten en zich door het Lokaal Overleg laten adviseren
  • ouders en lokale actoren informeren over:
    • het totale opvangaanbod in de gemeente: kinderdagverblijven, onthaalouders, opvang in scholen, grabbelpas, speelpleinwerking, ...
    • het lokaal beleid kinderopvang
  • startende groepsopvang adviseren over de nood aan kinderopvang in de gemeente en de geografische spreiding van opvanglocaties in de gemeente
  • Kind en Gezin adviseren over de uitbreiding van opvanglocaties. Het advies is gebaseerd op de strategische meerjarenplanning.

Brussel

In het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad neemt de Vlaamse Gemeenschapscommissie de lokale opdrachten rond kinderopvang op.

Regelgeving en toelichting