Brussel

  • De Vlaamse Gemeenschapscommissie neemt een aantal decretale opdrachten van het lokaal bestuur in Brussel op: de aansturing van het lokaal overleg en de lokale regie van de Nederlandstalige kinderopvang.
  • De Brusselse gemeenten staan in voor de attesten brandveiligheid voor de Nederlandstalige kinderopvang en het sluiten van een opvanglocatie als de vergunning werd opgeheven.