Info en advies aan de overheid


Verplicht advies voor startende groepsopvang

Een organisator groepsopvang die een nieuwe opvanglocatie wil starten, moet hierover een advies vragen aan het lokaal bestuur.

Een bewijs van deze aanvraag is nodig om de vergunning te kunnen aanvragen. Het lokaal bestuur is niet verplicht om een advies te geven of om een behoeftenonderzoek te voeren.
De organisator groepsopvang is niet verplicht om het advies te volgen, maar moet het wel vragen.

Waarom?

Het lokaal bestuur is vaak goed op de hoogte van de behoefte aan kinderopvang in haar gemeente of stad. Is er in die buurt nood aan kinderopvang of niet? Hebben de ouders nood aan een opvang met inkomenstarief of niet?

Een advies formuleren is nuttig, omdat het:

  • een meerwaarde geeft aan het aanvraagdossier van organisatoren die binnen de gemeente gevestigd zijn
  • een signaal is naar Kind en Gezin en naar organisatoren, dat er een nood is aan kinderopvang.

Inhoud

Kind en Gezin verwacht van het lokaal bestuur een opportuniteitsadvies, dat een antwoord geeft op de vraag waar er binnen de gemeente nood is aan opvang en aan welke soort opvang.

Het advies gaat over:

  • de opvangvorm: baby's en peuters of/en schoolkinderen, flexibele opvang, specifieke doelgroepen (kansengroepen, zieke kinderen,...), inclusieve opvang, ...
  • de plaats van de opvang: de mate waarin de nood aan opvang verschilt naargelang de deelgemeente, wijk of buurt

Het lokaal bestuur moet zijn advies met meetbare gegevens of vaststellingen ondersteunen. Het baseert zich daarvoor in de eerste plaats op het lokaal beleidsplan kinderopvang, bv.:

  • gegevens uit de omgevingsanalyse van het lokaal beleidsplan kinderopvang
  • beleidskeuzes van het lokaal bestuur over de kinderopvang in de gemeente

Het lokaal bestuur kan in zijn advies ook gegevens opnemen die niet vermeld zijn in het lokaal beleidsplan kinderopvang, bv.:

  • recente ontwikkelingen (demografische gegevens, informatie verzameld via het Lokaal Overleg Kinderopvang, …)
  • gegevens uit een recente behoeftebevraging bij ouders

Leidraad voor advies

pdf Leidraad voor het lokaal bestuur en het Lokaal Overleg voor het geven van advies (3MB)