Ondersteuningsmateriaal voor lokale besturen


De rol van lokale besturen in het kinderopvanglandschap

Het lokaal bestuur heeft een aantal belangrijke opdrachten in het kader van kinderopvang. Deze opdrachten moeten ertoe bijdragen dat er binnen de gemeente voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is. 

De webinar ‘De rol van lokale besturen in het kinderopvanglandschap’ is een algemene inleiding voor lokale besturen over kinderopvang: hoe wordt kinderopvang georganiseerd? Wat is de functie van kinderopvang? Wat met kinderopvang in mijn gemeente?Een zorgvuldig lokaal advies

Het is belangrijk dat het advies van het lokaal bestuur met zorg wordt opgesteld en kwaliteitsvol is. Als lokale regisseur heeft een lokaal bestuur met dit advies een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het kinderopvangaanbod. 

De webinar ‘Een zorgvuldig lokaal advies’ geeft meer concrete informatie over de adviesrol: wat is een kwaliteitsvol advies? Hoe maak je een goede omgevingsanalyse? Hoe stel je correcte criteria op? 

Tijdens enkele vraag gestuurde en interactieve break-out rooms werd er gediscussieerd over de adviesrol van lokale besturen in de praktijk. Herbekijk deze sessies (linken volgen).


Uitbreidingsbeleid in de kinderopvang

Per uitbreidingsronde bepaalt de bevoegde minister meer gedetailleerde regels en het kader voor Kind en Gezin om subsidieaanvragen van organisatoren te beoordelen. 

In de webinar ‘Uitbreidingsbeleid in de kinderopvang’ krijg je een toelichting over de voorziene uitbreiding tijdens deze legislatuur.