Subsidie

Je kan je Lokaal Loket Kinderopvang aanmelden bij Kind en Gezin. Een aangemeld Lokaal Loket Kinderopvang ontvangt alle relevante communicatie en wordt gepubliceerd op de website van Kind en Gezin.

Elk Lokaal Loket Kinderopvang dat voldoet aan de voorwaarden kan een aanvraag doen voor subsidie. De subsidie is voor onbepaalde duur en houdt rekening met: 
 
• het totaal aantal kinderen in het werkingsbied
• het aantal kinderen in het werkingsgebied dat geboren is in een kwetsbaar gezin.

Je leest er meer over in pdf deze snelinfo .

Meer info over het bedrag van de subsidie per gemeente vind je onder het tabblad ‘Lokaal Loket’ van excel dit excelbestand .

Meer informatie over de subsidieprocedure vind je hier. Opgelet ! er is een ander formulier voor aangemelde en niet-aangemelde lokale loketten