Illustratie bij kinderopvang, een goed gevoel

Ouder


Voor wie is er kinderopvang tijdens de coronacrisis?


Alle kinderen zijn welkom in de kinderopvang.

Kinderopvang is veilig. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoe jonger het kind is, hoe minder het kind het virus verspreidt. Kinderbegeleiders en andere kinderen in de opvang lopen dus slechts een heel miniem risico om besmet te geraken met corona door een kind. Wel moet iedereen oppassen in contacten met volwassenen (collega’s, ouders). We vragen daarom om strikt deze maatregelen op te volgen:

  • draag een mond- en neusbedekking tijdens de breng- en haalmomenten;
  • bewaar een veilige afstand met andere ouders en de medewerkers van de opvang;
  • was je handen grondig of ontsmet ze voor en na het brengen en ophalen;
  • vermijd de ruimtes van de kinderopvang;
  • kom slechts met één -liefst steeds dezelfde- persoon voor de breng- en haalmomenten.

Hier lees je hoe het zit met het al dan niet inzetten van respijtdagen en betalen wanneer je kind niet naar de opvang komt buiten het afgesproken opvangplan om.
Vanaf november 2020 tot en met alvast mei 2021 geldt terug de algemene compensatieregeling om de financiële gevolgen voor zowel de kinderopvang als de ouders te beperken. In juni 2021 geldt terug de selectieve compensatie in de opvang van baby's en peuters. In de buitenschoolse opvang blijft in juni 2021 nog de algemene compensatieregeling gelden.

pdf Deze affiche (1MB) maakt duidelijk met welke symptomen je kind wel of niet welkom is in de opvang. Zieke kinderen horen, zoals voordien, niet thuis in de opvang. Wordt je kind ziek tijdens de opvang, dan kom je het zo snel mogelijk ophalen.

Wegwijs in de kinderopvang

Wanneer en hoe zoek je best kinderopvang? Welke soorten opvang zijn er? Wat doet je kind in de opvang? 
Een dag in de kinderopvang

Hoe wennen aan de opvang? Hoe verloopt een dag in de opvang? Waarvoor kan je beroep doen op opvang?