Illustratie bij kinderopvang, een goed gevoel

Ouder


COVID-tarief

Heb je een laag inkomen en is je maandinkomen gedaald? Dan kan je binnenkort een COVID-tarief aanvragen.

Voor wie is er kinderopvang tijdens de coronacrisis?

Sinds 18 mei 2020 zijn alle kinderen weer welkom in de kinderopvang.

Je maakt vooraf de nodige afspraken met je opvang over wanneer je kind (terug) kan wennen en starten. Een geleidelijke aanpak is nodig. Je zal daarom misschien niet onmiddellijk vanaf de eerste dag kunnen starten. Dit is nodig: 

  • om de druk op de kinderopvang werkbaar te houden.
  • om de (her)start voor de kinderen zelf zo aangenaam mogelijk te doen verlopen. Jonge kinderen moeten terug wennen aan de opvang en zullen het in het begin moeilijk hebben en extra aandacht vragen.
  • om de kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen, met respect voor de contactbubbels en andere hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Hier lees je hoe het zit met het al dan niet inzetten van respijtdagen en betalen wanneer je kind niet naar de opvang komt buiten het afgesproken opvangplan om.

Naarmate er meer kinderen naar de opvang komen, vragen we extra aandacht voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond contactbubbels en hygiëne blijven gelden. Bijkomend vragen we aan ouders:

  • om een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten;
  • om een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang;
  • om je handen grondig te wassen of te ontsmetten voor en na het brengen en ophalen;
  • om de ruimtes van de kinderopvang niet te betreden;
  • om slechts met één -liefst steeds dezelfde- persoon te komen voor de breng- en haalmomenten.

Zieke kinderen horen, zoals voordien, niet thuis in de opvang. Wordt je kind ziek tijdens de opvang, dan kom je het zo snel mogelijk ophalen.

Wegwijs in de kinderopvang

Wanneer en hoe zoek je best kinderopvang? Welke soorten opvang zijn er? Wat doet je kind in de opvang? 
Een dag in de kinderopvang

Hoe wennen aan de opvang? Hoe verloopt een dag in de opvang? Waarvoor kan je beroep doen op opvang?