Illustratie bij kinderopvang, een goed gevoel

Ouder


Voor wie is er kinderopvang tijdens de coronacrisis?

Vanaf 18 mei zijn alle kinderen weer welkom in de kinderopvang.

Je maakt vooraf de nodige afspraken met je opvang over wanneer je kind (terug) kan wennen en starten. Een geleidelijke aanpak is nodig. Je zal daarom misschien niet onmiddellijk vanaf de eerste dag kunnen starten. Dit is nodig: 

  • om de druk op de kinderopvang werkbaar te houden.
  • om de (her)start voor de kinderen zelf zo aangenaam mogelijk te doen verlopen. Jonge kinderen moeten terug wennen aan de opvang en zullen het in het begin moeilijk hebben en extra aandacht vragen.
  • om de kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen, met respect voor de contactbubbels en andere hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Ouders die hun kinderen, verplicht of vrijwillig, thuis houden, zullen nog tot 30 juni niet moeten betalen voor de afwezigheid in de opvang. Ze verliezen ook geen  respijtdagen. De opvang wordt hiervoor vergoed door de overheid.

Vanaf 1 juli kan de kinderopvang kiezen om ofwel terug te keren naar de 'gewone' regeling zoals voor de coronacrisis, ofwel de compensatieregeling nog tot ten laatste 31 augustus verder te zetten. 
In het eerste geval (je opvang volgt terug de 'gewone' regeling) volg je als ouder terug het opvangplan zoals dat in de schriftelijke overeenkomst werd vastgelegd. Kan je kindje onverwacht niet komen? Dan zet je een respijtdag in. Je korfje respijtdagen blijft onveranderd zoals het was vóór 14 maart 2020.
In het tweede geval (je opvang houdt de compensatieregeling aan) moet je, voor de periode dat je opvang de compensatiemaatregel aanhoudt, nog niet betalen wanneer je kindje niet naar de opvang gaat en verlies je geen respijtdagen. Let wel: de opvang kan voor de maanden juli en augustus wel het korfje met respijtdagen per maand verminderen met 1/12de van het totaal aantal dagen waarop je recht had.
Je opvang licht je tijdig in welke keuze zij maken voor de maanden juli en augustus.

Naarmate er meer kinderen naar de opvang komen, vragen we extra aandacht voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond contactbubbels en hygiëne blijven gelden. Bijkomend vragen we aan ouders:

  • om een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten;
  • om een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang;
  • om je handen grondig te wassen of te ontsmetten voor en na het brengen en ophalen;
  • om de ruimtes van de kinderopvang niet te betreden;
  • om slechts met één -liefst steeds dezelfde- persoon te komen voor de breng- en haalmomenten.

Zieke kinderen horen, zoals voordien, niet thuis in de opvang. Wordt je kind ziek tijdens de opvang, dan kom je het zo snel mogelijk ophalen.

Voor de opvang van schoolkinderen, gelden enkele andere en meer specifieke regels. We maakten samen met het departement Onderwijs twee filmpjes die dat duidelijk moeten maken:


Wegwijs in de kinderopvang

Wanneer en hoe zoek je best kinderopvang? Welke soorten opvang zijn er? Wat doet je kind in de opvang? 
Een dag in de kinderopvang

Hoe wennen aan de opvang? Hoe verloopt een dag in de opvang? Waarvoor kan je beroep doen op opvang?