Belastingen


Wie kan de kosten fiscaal inbrengen?

 • Je moet beroepsinkomsten hebben.

 • Het kind moet ten laste zijn of de helft van het belastingvoordeel moet aan jou zijn toegekend (Meer weten over co-ouderschap).

Welke kosten?

 • Je kan de kosten inbrengen als je ze in dat inkomstenjaar hebt betaald.

  • De kosten voor december zullen bijvoorbeeld niet op het attest staan als je deze kosten pas het volgende jaar betaald hebt. Ze zullen dan op het attest van het volgende jaar staan.

 • Zijn niet aftrekbaar:

  • eventueel betaalde bedragen voor extra kosten
  • eventueel betaalde bedragen als je kind niet aanwezig was in de opvang

Hoeveel?

Je kan vanaf 2020 maximaal 13 euro per opvangdag per kind inbrengen als uitgaven (Vanaf 2021: 13,70 euro). Dit bedrag wordt voortaan jaarlijks geïndexeerd. De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven. 

Alleenstaande ouders krijgen, afhankelijk van hun inkomen, een maximale belastingvermindering van 75 %. 

Wat zijn de voorwaarden?

Op de website van FOD Financiën vind je de info over alle voorwaarden.

Voor de opvang van je baby of peuter is het belangrijk dat je opvang vanaf de eerste opvangdag een vergunning heeft.

 • De organisator mag pas kinderen opvangen vanaf de dag dat hij een vergunning heeft. Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de opvang. Pas vanaf dan kan je de kosten inbrengen. 
 • Als de opvang je kind zonder vergunning opvangt, dan is hij in overtreding. Als een opvang wordt overgenomen, dan heeft de nieuwe organisator een eigen, nieuwe vergunning nodig. Zo kunnen we nagaan of hij aan de kwaliteitsnormen voldoet. Als de andere organisator al gestopt is en de nieuwe organisator nog geen vergunning heeft, dan mag hij geen kinderen opvangen.
 • Wij kunnen een vergunning niet met terugwerkende kracht toekennen. Je kan de kosten voor deze periode niet inbrengen.

Zodra de opvang van je schoolkind een vergunning, attest of erkenning van Kind en Gezin heeft, kan je de kosten aftrekken. Dit kan voor de opvang van kinderen die jonger dan 12 jaar zijn (of jonger dan 18 voor kinderen met een zware handicap).

Vanaf het inkomstenjaar 2020 

 • worden deze leeftijdsgrenzen opgetrokken naar respectievelijk 14 en 21 jaar.
 • komen ook uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking.

De kosten van opvanginitiatieven waar Kind en Gezin niet voor bevoegd is, zijn soms ook aftrekbaar, bv. sommige sportkampen, speelpleinwerking, … Vraag dit na bij de organisator of bij FOD Financiën.

Hoe kan je de opvangkosten bewijzen?

Ofwel met het fiscaal attest dat je van je opvang krijgt

 • Kind en Gezin bezorgt dit fiscaal attest aan de opvang. Wij vullen de naam van de organisator in en de periode waarin hij een vergunning, attest of erkenning had.
 • De organisator vult de gegevens aan met:
  • de identificatiegegevens van jou en je kind
  • gegevens over het tarief, het aantal opvangdagen en het betaalde bedrag
 • Daarna bezorgt de organisator dit attest aan jou.

Ofwel met andere documenten

Het fiscaal attest is geen verplicht document. Kreeg je geen attest of zijn de gegevens onjuist of onvolledig, dan kan je documenten gebruiken die de volgende zaken aantonen:

 • de echtheid en het bedrag van de uitgaven
 • de volledige identiteit of benaming van de organisator waaraan je de uitgaven voor de opvang betaald hebt
 • de naleving van de voorwaarden voor de aftrek van de uitgaven voor de opvang van kinderen
 • Kind en Gezin kan jou als hulpmiddel een brief bezorgen, gericht aan de Administratie der Directe Belastingen. Daarin bevestigen we dat je opvang een vergunning, attest of erkenning had voor de betrokken periode. We vragen hen om de betaalde bedragen die je kan bewijzen in aanmerking te nemen voor fiscale aftrek. Neem hiervoor contact op met de Kind en Gezin-Lijn.
Opgelet: vanaf inkomstenjaar 2021 zal een attest verplicht zijn om de belastingvermindering te genieten. De belastingadministratie zal dit zoveel mogelijk direct integreren in de belastingaangifte. Als belastingplichtige moet je dan enkel goed controleren of de bedragen kloppen.

Wat als de opvang je niet correct informeert over de vergunning, attest of erkenning?

Ouders niet correct informeren kan als een misleidende handelspraktijk beschouwd worden. Je kan hierover klacht indienen bij de Algemene Directie Economische inspectie. Meer info op de website van FOD Economie.

Vragen over de fiscale aftrek?