Illustratie bij kinderopvang, een goed gevoel

Ouder


Voor wie is er kinderopvang tijdens de coronacrisis?

Vanaf 4 mei zullen heel wat bedrijven terug aan het werk gaan. Op 11 mei volgen de winkels en op 18 mei gaan ook de scholen geleidelijk weer open.
Ouders die vanaf dan terug (buitenshuis) aan het werk gaan, zullen dan terug beroep kunnen doen op kinderopvang. Dit betekent dat er terug meer kinderen naar de opvang zullen komen.

We zetten graag nog even op een rijtje welke kinderen vanaf 4 mei welkom zijn in de kinderopvang. Dat zijn:

  • kinderen van ouders die buitenshuis gaan werken, niet enkel in cruciale beroepen en essentiële sectoren. Één ouder die buitenshuis werkt is voldoende.
  • Kinderen in een kwetsbare of moeilijke thuissituatie, waaronder ook (thuis)werkende alleenstaande ouders en kinderen voor wie er geen enkele andere opvang mogelijk is.

Kinderen van ouders die beide van thuis uit werken zullen pas vanaf 18 mei terug naar de opvang kunnen. We vragen dit:

  • om de druk op de kinderopvang werkbaar te houden.
  • om de (her)start voor de kinderen zelf zo aangenaam mogelijk te doen verlopen. Jonge kinderen moeten terug wennen aan de opvang en zullen het in het begin moeilijk hebben en extra aandacht vragen.
  • om de kinderopvang zo veilig mogelijk te laten verlopen, met respect voor de contactbubbels en andere hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Ook na 18 mei blijft een geleidelijke instroom belangrijk. Er wordt daarom gevraagd om in gesprek te gaan met de opvangvoorziening, zodat niet iedereen op zelfde moment instroomt en de opvang een haalbare planning kan maken.

Ouders die hun kinderen, verplicht of vrijwillig, thuis houden, zullen -zolang de coronamaatregelen gelden- niet moeten betalen voor de afwezigheid in de opvang. Ze verliezen ook geen  respijtdagen. De opvang wordt hiervoor vergoed door de overheid.

Omdat er vanaf 4 mei terug meer kinderen naar de opvang komen, is er extra aandacht voor de veiligheid. De geldende maatregelen rond contactbubbels en hygiëne blijven gelden. Bijkomend vragen we aan ouders:

  • om een mond- en neusbedekking te dragen tijdens de breng- en haalmomenten;
  • om een veilige afstand te bewaren met andere ouders en de medewerkers van de opvang;
  • om de ruimtes van de kinderopvang niet te betreden;
  • om slechts met één -liefst steeds dezelfde- persoon te komen voor de breng- en haalmomenten;

Zieke kinderen horen, zoals voordien, niet thuis in de opvang.

Voor de opvang van schoolkinderen, gelden enkele andere en meer specifieke regels. We maakten samen met het departement Onderwijs twee filmpjes die dat duidelijk moeten maken:


Wegwijs in de kinderopvang

Wanneer en hoe zoek je best kinderopvang? Welke soorten opvang zijn er? Wat doet je kind in de opvang? 
Een dag in de kinderopvang

Hoe wennen aan de opvang? Hoe verloopt een dag in de opvang? Waarvoor kan je beroep doen op opvang?