Kind met specifieke zorgbehoefte


Waar kan je terecht?

Rechtstreeks aan de kinderopvang 

Je kan aan een kinderopvang vragen of ze jouw kind wilt opvangen. Heel wat opvangvoorzieningen zijn bereid om kinderen met een specifieke zorgbehoefte op te vangen. Samen bekijk je hoe de opvang van je kind mogelijk wordt. 

Via een centrum inclusieve kinderopvang

Om opvang voor je kind met een specifieke zorgbehoefte te vinden, kan je ook terecht bij een Centrum inclusieve kinderopvang. Dit centrum vangt zelf kinderen op of brengt jou in contact met andere opvangvoorzieningen die inclusieve kinderopvang aanbieden. Zij kunnen hiervoor door het Centrum inclusieve kinderopvang ondersteund worden en subsidies krijgen.

Hier vind je deze centra: 

Via je gemeente

Vraag ook na bij je gemeente. Vaak is er een Loket Kinderopvang, een Huis van het Kind of een Lokaal Overleg waar je ook informatie kan krijgen.

Hoe kan je er mee voor zorgen dat de opvang slaagt?

Een vlotte samenwerking met de opvang is belangrijk zodat je kind zich goed voelt in de opvang.

  • Informeer je vooraf goed over wat mogelijk is.
  • Maak duidelijk wat je verwacht van de opvang.
  • Deel je ervaringen met je kind zoveel mogelijk met de kinderbegeleiders. Dit helpt hen goed in te spelen op jouw kind. 
  • Vraag om samen te wennen aan de opvang.

De opvang houdt rekening met je kind, maar ze kan zelf geen gespecialiseerde zorgen opnemen zoals bijvoorbeeld kinesisten, logopedisten of verpleegkundigen dit doen. 

Meer informatie over de kwaliteitsvolle opvang vind je hier.

Subsidie voor de opvang van je kind

De opvang kan aan Kind en Gezin een subsidie aanvragen voor de opvang van je kind met een specifieke zorgbehoefte. De subsidie is bedoeld om de opvang te ondersteunen en wordt niet doorgegeven aan de ouder.

  • Om deze subsidie te kunnen krijgen, moet de opvang aantonen dat voor de opvang van je kind een grotere zorg of inzet van middelen nodig is. Ze doet dit door gedetailleerd te omschrijven welke specifieke zorgen er voor je kind nodig zijn. Het is de nood aan extra zorg en ondersteuning die van belang is, niet de diagnose of beperking van je kind.
  • De opvang bezorgt hiervoor een attest van een professioneel deskundige waarin uitleg gegeven wordt over de problematiek van je kind. Kind en Gezin behandelt deze informatie vertrouwelijk.
  • Op basis van die informatie zal Kind en Gezin oordelen of de opvang de subsidie voor jouw kind kan ontvangen.
  • De opvang krijgt de subsidie nadat ze heeft doorgegeven hoeveel dagen jouw kind werd opgevangen.

Heb je vragen over inclusieve kinderopvang?

  • Praat er over met je verpleegkundige van Kind en Gezin of met andere zorgverleners: je arts, begeleidingsdiensten,...
  • Neem contact op met één van de 16 Centra inclusieve kinderopvang.

Informatie voor de opvangsector

Op deze webpagina vind je informatie voor de kinderopvang over inclusieve kinderopvang: de visie, de opdrachten van de Centra inclusieve kinderopvang en de subsidievoorwaarden.