Kind met specifieke zorgbehoefte


Waar kan je terecht?

 • Je kan aan een opvang vragen of ze jouw kind wilt opvangen. Heel wat opvang heeft reeds ervaring met de opvang van kinderen met specifieke zorgbehoeften of wil hier rond bijleren.
  Samen bekijk je dan hoe de opvang van je kind met specifieke zorgbehoefte mogelijk wordt.
 • Centrum inclusieve kinderopvang

  Om opvang voor je kind met een specifieke zorgbehoefte te vinden, kan je ook terecht bij een Centrum inclusieve kinderopvang.

  Dit centrum vangt zelf kinderen op of kan je in contact brengen met andere opvangvoorzieningen in de zorgregio die inclusieve kinderopvang aanbieden. Deze andere opvangvoorzieningen kunnen hiervoor door het Centrum inclusieve kinderopvang ondersteund worden.

  Hier vind je deze centra:
  pdf
 • Je gemeente of OCMW

  Je gemeente of OCMW zorgt er voor dat ouders informatie krijgen over het aanbod aan kinderopvang. Ze wordt hierin ondersteund door het Lokaal Overleg Kinderopvang. Hier vind je de contactgegevens.

Hoe kan je er mee voor zorgen dat de opvang slaagt?

Net als voor de opvang van andere kinderen, draagt een goede samenwerking met de opvang bij tot het slagen van de opvang van je kind dat specifieke zorgen nodig heeft.

Daarom is het belangrijk:

 • je vooraf goed te informeren over de opvangmogelijkheden
 • je verwachtingen rond de opvang duidelijk aan de opvang door te geven
 • jouw ervaringen met je kind zoveel mogelijk te delen met de opvang. Jouw ervaringen als ouder kan de kinderbegeleiders helpen jouw kind nog beter op te vangen.

De opvang speelt in op de eigenheid van je kind, maar ze kan zelf geen gespecialiseerde zorgen opnemen zoals bijvoorbeeld kinesisten, logopedisten of verpleegkundigen dit doen.

Meer informatie over de kwaliteitsvolle opvang vind je hier.

Als je opvang subsidies voor je kind aanvraagt

De opvang kan aan Kind en Gezin een subsidie aanvragen voor de opvang van je kind met een specifieke zorgbehoefte. De subsidie is bedoeld om de opvang te ondersteunen en wordt niet doorgegeven aan de ouder.

 • Om deze subsidie te kunnen ontvangen, moet de opvang:
  • aantonen dat voor de opvang van je kind een grotere zorg of inzet van middelen nodig is. Ze doet dit door gedetailleerd te omschrijven welke specifieke zorgen er voor je kind nodig zijn. Het is de nood aan extra zorg en ondersteuning die van belang is, niet de diagnose of beperking van je kind.
  • een attest van een professioneel deskundige bezorgen waarin uitleg gegeven wordt over de problematiek van je kind. Dit attest wordt onder gesloten omslag overgemaakt aan de adviserend geneesheer van Kind en Gezin.
 • Op basis van die informatie zal Kind en Gezin oordelen of de opvang de bijkomende subsidie voor jouw kind kan ontvangen.
 • De opvang zal de subsidie ontvangen nadat ze heeft doorgegeven hoeveel dagen jouw kind gedurende een bepaalde periode werd opgevangen.

Heb je vragen over inclusieve kinderopvang?

 • Praat er over met je verpleegkundige van Kind en Gezin of andere zorgverleners: je arts, begeleidingsdiensten,...
 • Neem contact op met één van de 16 Centra inclusieve kinderopvang.

Informatie voor de opvangsector

Hier vind je de informatie die de opvangsector over inclusieve kinderopvang krijgt. Je vindt er onder meer de visie over inclusieve kinderopvang, de opdrachten van de Centra inclusieve kinderopvang en de subsidievoorwaarden voor opvangvoorzieningen die kinderen met een specifieke zorgbehoefte opvangen.