Veel gestelde vragenWat betekent een 'kind dat nog niet naar de kleuterschool gaat?'

Je kind is schoolgaand van zodra het is ingeschreven in een school en het een dag of een halve dag naar school gaat of gaat wennen in de kleuterschool. Dit geldt voor scholen erkend door de Vlaamse Gemeenschap, scholen erkend door de Franse gemeenschap en buitenlandse scholen.

Je kind krijgt dan geen kinderopvangtoeslag meer. Als het voldoende aanwezig is, krijgt het kind vanaf dan een kleutertoeslag.

Moet ik belastingen betalen op de kinderopvangtoeslag?

Je wordt als ouder niet belast op de kinderopvangtoeslag. De bijdragen die een gezin krijgt in het Groeipakket worden niet als inkomen beschouwd.

Mijn kind wordt opgevangen in twee opvanglocaties. Worden de uren samengeteld per opvangdag?

Ja, de uren worden samengeteld, als die opvanglocaties aan de voorwaarden voldoen:

  • een vergunning van Kind en Gezin hebben.
  • met een vrije prijs werken (en dus niet met inkomenstarief).

Mijn kindje is maar een uur in de opvang geweest, maar ik betaal wel voor een volle dag. Heb ik dan recht op de kinderopvangtoeslag?

Neen, je kind moet minstens 3 uur per dag in de opvang aanwezig zijn. De kinderopvangtoeslag staat los van wat je betaalt voor de opvang.

Voor hoeveel dagen per maand kan ik de kinderopvangtoeslag krijgen?

Je krijgt een kinderopvangtoeslag voor de dagen dat het kind meer dan 3 uur in de opvang was. Per maand kunnen er nooit meer kinderopvangdagen worden betaald dan het aantal dagen in die maand.

Bijvoorbeeld: februari telt 28 dagen, in die maand kan je geen kinderopvangtoeslag krijgen voor 30 dagen opvang.

Wat wordt, voor de uitbetaling van een kinderopvangtoeslag, verstaan onder een werkdag?

Een dag die geen zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is.

Moet ik mijn rekeningnummer doorgeven aan de opvang?

Neen, je moet geen rekeningnummer doorgeven. De kinderopvangtoeslag wordt betaald door dezelfde uitbetaler die het basisbedrag van het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) zal betalen. De uitbetaler heeft je rekeningnummer.

Kan de kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht uitbetaald worden?

Ja, dit kan bv. bij correcties of wanneer je als buitenlands gezin moet wachten op het bisnummer van je kind.

Wat is het verschil tussen de 5 uitbetalers?

FONS (publieke uitbetaler) en de private uitbetalers Infino, My Family, Kids Life en Parentia zijn de vijf Vlaamse uitbetalers vanaf 2019. Iedere uitbetaler betaalt, zoals nu al het geval is in de huidige kinderbijslagregeling dezelfde bedragen uit. De bedragen verschillen dus niet maar de uitbetalers kunnen wel eigen accenten leggen in dienstverlening.

Wat als mijn opvang de uren niet op tijd doorgeeft?

Als je opvang de aanwezigheden niet op tijd doorgeeft, dan zal hij hiervoor een aanmaning of een boete krijgen.

Je hebt als ouder recht op een kinderopvangtoeslag. Je moet deze ook zo snel mogelijk krijgen.

Moet je de registratie van het begin-en einduur van de opvang controleren en bevestigen?

Neen, dit is niet verplicht. Je kan de informatie over de berekening raadplegen via het portaal 'Mijn Groeipakket'.
Ben je niet akkoord, dan kan je dat met je opvang bespreken en kunnen de gegevens eventueel worden aangepast.

Hoelang kunnen we aanpassingen doorgeven bij fouten?

Fouten kunnen doorgegeven worden met terugwerkende kracht van 5 jaar.

Mijn kind gaat voltijds naar school en komt door omstandigheden terug voltijds naar de opvang. Heb ik dan terug recht op de kinderopvangtoeslag?

Dit kan, maar nier automatisch. Je moet dit aantonen bij je uitbetaler. Er gebeurt een manuele aanpassing van de kinderopvangtoeslag.

Krijg ik de kinderopvangtoeslag als de facturen worden betaald door de VDAB/OCMW of een schuldbemiddelaar?

Ja, je behoudt je recht op de kinderopvangtoeslag.