Schoolkinderen


Tips

 • Vraag aan jouw opvang welke prijs zij toepast.

 • Niet alle kosten zijn in de prijs inbegrepen. Check welke wel en welke niet.

 • De informatie over de prijs moet duidelijk vermeld worden in het huishoudelijk reglement van de opvang en in de schriftelijke overeenkomst over de opvang van je kind.

Inkomenstarief

Sommige opvang past voor de opvang van schoolkinderen een inkomenstarief toe. Dit is een prijs die afhangt van je inkomen en je gezinssamenstelling. Als je gebruik maakt van opvang die inkomenstarief toepast, dan heb je een attest inkomenstarief nodig. Je vraagt dit attest aan op Mijn Kind en Gezin. Bezorg het aan je opvang voor de eerste opvangdag.

Een prijs tussen een minimum en maximum

 • Deze prijs wordt toegepast door groepsopvang die een subsidie voor Initiatief Buitenschoolse Opvang krijgt.
 • De prijs ligt binnen wettelijke minima en maxima en hangt af van de dagen en uren waarop je kind naar de opvang gaat: 
  Verblijfsduur Prijs
  Voor en na schooltijd

  Minimaal 0,81 euro per begonnen half uur

  Schoolvrije dagen, minder dan 3 uur

  Tussen 3,04 en 4,93 euro

  Schoolvrije dagen, 3 tot 6 uur

  Tussen 4,57 en 7,44 euro

  Schoolvrije dagen, 6 uur en langer

  Tussen 9,06 en 14,83 euro

  Woensdagnamiddag Vrije keuze tussen een van de tariefregelingen hierboven
 • De opvang kan kortingen toekennen:
  • 25 % korting als meerdere van je kinderen op dezelfde dag naar de opvang gaan. Deze korting is cumuleerbaar met het sociaal tarief hieronder.
  • sociaal tarief van maximaal 50%, als jouw financiële situatie hiertoe aanleiding geeft. Zeer uitzonderlijk kan de opvang gratis zijn.
 • De opvang kan een bijkomende prijs vragen voor een warme maaltijd.

Een vrije prijs

Sommige opvang bepaalt zelf de prijs die ze voor de opvang van je schoolkind vraagt: hoeveel, voor hoelang, ...

Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst

De informatie over de prijs moet duidelijk vermeld worden in het huishoudelijk reglement van de opvang en in de schriftelijke overeenkomst. Je ondertekent deze overeenkomst voor akkoord.

Het huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement vind je meer info:

 • de prijs die de opvang toepast
 • de prijs die eventueel gevraagd wordt bij laattijdig afhalen of bij afwezigheid
 • de eventuele prijs voor maaltijden
 • of er inschrijvingsgeld en/of een waarborg moet worden betaald en hoe die al dan niet wordt terugbetaald; 
 • de manier waarop jaarlijks het fiscaal attest wordt bezorgd
 • hoe het huishoudelijk reglement gewijzigd kan worden
  • Wijzigingen in jouw nadeel moeten minstens twee maand voor de wijziging ingaat schriftelijk worden meegedeeld en voor ontvangst en kennisneming worden ondertekend. Je hebt hierna gedurende twee maand het recht om de overeenkomst zonder schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen.

De schriftelijke overeenkomst

In de overeenkomst staan de specifieke afspraken tussen jou en de opvang:

 • de prijs voor de opvang
 • de manier waarop zowel de opvang als jij de overeenkomst kan opzeggen
 • een verwijzing naar het huishoudelijk reglement