Schoolkinderen


Gezinsopvang

  • Een gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal 1 kinderbegeleider. Er zijn maximaal 8 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn.
  • De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider, maar de opvang kan ook op een andere locatie gebeuren, bijvoorbeeld in een schoolgebouw.
  • Als een gezinsopvang een attest van toezicht, erkenning of vergunning van Kind en Gezin heeft, dan voldoet ze aan kwaliteitsvoorwaarden.
  • In sommige gezinsopvang betaal je voor je schoolkind inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen), in andere gezinsopvang een vaste prijs.  
  • De gezinsopvang wordt ook ‘onthaalouder’ genoemd.

Groepsopvang

  • Een groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders.  Er zijn minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn.
  • De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw.
  • Als een groepsopvang een attest van toezicht, erkenning of vergunning van Kind en Gezin heeft, dan voldoet ze aan kwaliteitsvoorwaarden.
  • In sommige opvang betaal je voor je schoolkind inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen), in andere opvang een vaste prijs.  In nog andere opvang betaal je een prijs tussen een wettelijk vastgelegde minima en maxima.
  • Een groepsopvang wordt ook 'kinderdagverblijf' of 'crèche' genoemd.

Andere mogelijkheden

Naast de opvang die een attest, erkenning of vergunning van Kind en Gezin heeft, kan je kind ook op heel wat andere plaatsen terecht. Bijvoorbeeld in scholen of bij initiatieven van sport, jeugd, cultuur, vrije tijd. Vraag dit na in de school of bij je gemeente.