Wat bij problemen?

  • Heb je twijfels of opmerkingen over de opvang van je kind, bespreek dit dan eerst met je opvang. Maak eventueel een afspraak op een rustig moment. Tijdens een gesprek kan je jouw bezorgdheden overbrengen. Met een goed gesprek kunnen vaak al heel wat problemen worden opgelost.
  • Als je geen oplossing vindt bij de personen met wie je de dagelijkse contacten hebt (de kinderbegeleider of verantwoordelijke), dan kan je nagaan of er een bestuur is die als organisator de eindverantwoordelijkheid voor de opvang draagt. Dat kan bv. een gemeente, OCMW, vzw of BVBA zijn die verschillende locaties beheert. Maak dan een afspraak met de contactpersoon van de organisator.
  • Elke opvang heeft een klachtenprocedure. Vraag er naar.
  • Heb je een ernstig probleem dat je niet kan oplossen met de opvang, dan kan je een klacht indienen bij de Klachtendienst van Kind en Gezin.
  • Wil je een geschil met je opvang rond je contract of financiële aspecten buiten het gerecht oplossen? Dan kan je beroep doen op de gratis dienstverlening van de Consumentenombudsdienst. Je krijgt er informatie en de Consumentenombudsdienst zoekt een minnelijke oplossing als geen andere ombudsdienst jou kan helpen.