Wat is goede opvang?


De opvang zorgt voor kwaliteit

 • Baby's en peuters

  • Check of de opvang een vergunning heeft. Zo weet je dat je opvang aan kwaliteitsvoorwaarden moet voldoen. Zonder vergunning mag een opvang geen baby’s of peuters opvangen en krijg je ook geen fiscaal attest voor de opvangkosten! 
  • Als de opvang op de website van Kind en Gezin staat, heeft ze een vergunning. Je kan dit ook checken bij de Kind en Gezin-Lijn.
  • Hier vind je de beslissingen van Kind en Gezin over opgeheven vergunningen, gesloten opvang en stopgezette subsidies voor de opvang van baby's en peuters. 
  • Voldoet de opvang niet aan alle voorwaarden? En is het haalbaar is om dit in orde te brengen? Dan krijgt of behoudt de opvang soms toch de vergunning en kan Kind en Gezin hiervoor specifieke voorwaarden opleggen.
 • Schoolkinderen
  • Voor de opvang van schoolkinderen betekent een attest van toezicht of erkenning dat deze opvang aan de wettelijke voorwaarden voldoet. Een attest of erkenning van Kind en Gezin is hier niet verplicht.
 • Controles zijn momentopnames
  • De zorg voor kwaliteit ligt vooral in handen van de opvang zelf. Een vergunning, attest of een erkenning zijn geen garantie voor permanente kwaliteit. Kind en Gezin kan de opvang niet op elk moment van de dag laten controleren. Inspecties in de opvang gebeuren door het Zorginspectie bij de start van de opvang of telkens als het nodig is.
  • De opvang is vrij om binnen de wettelijke voorwaarden bepaalde keuzes te maken of om meer aan te bieden dan wat strikt nodig is. 

Tevredenheid is persoonlijk

Je kind als barometer

 • Als ouder kom je heel vaak in de opvang en je kind laat duidelijk zien of het zich goed voelt.
 • Om na te gaan of een kind tevreden is, kan je als ouder je kind eens wat vroeger ophalen om te kijken hoe het zich voelt in de opvang en of het geboeid bezig is.
 • Praat regelmatig met het kind en de begeleiding over hoe het loopt.
 • Gedraagt een kind zich onrustig of is het minder actief dan thuis, dan kan dit een signaal zijn dat het niet gelukkig is in de opvang.
 • Meer informatie over je kind in de opvang

Extra tips

 • Maak op voorhand duidelijke, schriftelijke afspraken om problemen achteraf zo veel mogelijk te vermijden. Opvang met een vergunning (voor schoolkinderen: attest van toezicht of een erkenning) van Kind en Gezin moet zo'n overeenkomst met je sluiten en jou het reglement bezorgen. Daarin zijn een aantal onderwerpen verplicht opgenomen. Meer weten
 • Geef vooraf alle belangrijke informatie over je kind: slaap- en eetgewoonten, allergieën, medicatie, ...
 • Geef de telefoonnummers van jezelf, je partner en iemand anders voor noodgevallen.
 • Respecteer de afgesproken opvangdagen en –uren. Verwittig op tijd indien dat niet kan of wijzig samen de afgesproken dagen en uren.
 • Haal je kind tijdig op. Heb je vertraging of komt er iemand anders, geef dat dan duidelijk door.
 • Verwacht info over het wel en wee van je kind en vertel over je kind. (Heeft het bv. slecht geslapen, zeg dit dan. De opvang kan hiermee rekening houden en je kind eventueel wat meer laten rusten.)
 • Vraag een afrekening van de opvangkosten met een betalingsbewijs.
 • Start samen met de opvang met vaste voeding of zindelijkheidstraining. Een gezamenlijke aanpak werkt beter.

Martine Schelfthout