Wennen


"Over ditjes en datjes in het kinderdagverblijf" in Kind en Gezin Magazine - Kruiper


Wennen: wat en waarom?

Wat?

Als je baby of peuter in de kinderopvang start, komt hij eerst samen met jou wennen, daarna alleen. Zo kan je kind geleidelijk aan gewoon raken aan de nieuwe omgeving, personen en activiteiten. Jij kan informatie uitwisselen met de kinderbegeleiders en jullie leren elkaar kennen.

We raden ook aan om te wennen bij elke overgang:
 • in de opvang waar men met leeftijdsgroepen werkt, bv. als je kind overstapt van de baby- naar peutergroep.
 • wanneer je kind naar school of de buitenschoolse opvang gaat.
Ook wanneer je kind na een lange afwezigheid naar de opvang terug komt, raden we aan om weer geleidelijk aan op te bouwen.

Waarom?

Elke verandering is voor jouw kind een grote stap. Ook voor jou valt het niet altijd mee om je kind naar de opvang of school te brengen, zeker de eerste keer. Dit is volkomen normaal. Door het wennen, verloopt de verandering vlotter.

 • Voor je kind
  • Je kind krijgt de kans om de vele nieuwe indrukken mondjesmaat te verwerken. Het raakt op zijn tempo vertrouwd met de andere omgeving, kinderen en activiteiten.
  • Je kind voelt er zich sneller goed in zijn vel omdat de kinderbegeleiders je kind en zijn gewoontes leren kennen en er op inspelen.
  • De vertrouwensrelatie met zijn begeleider(s) groeit. Je kind leert dat het op de kinderbegeleider kan rekenen.
  • Het slaappatroon van je baby verandert minder omdat hij door het wennen minder stress heeft. Tijdens de eerste dagen volgt de opvang je kindje extra op tijdens zijn dutje. Dit is één van de aanbevelingen om wiegendood te voorkomen.
 • Voor jezelf
  • Je kan praktische info geven over de gewoontes van je kind zodat de opvang er rekening mee kan houden. Wat is zijn slaapritueel? Hoe troost je je kind? Welke liedjes of speelgoed vindt je kind leuk? Zijn er bepaalde zaken op vlak van verzorging die speciale aandacht vragen?
  • Je leert hoe de opvang werkt. Hoe delen zij de dag in? Hoe krijg je info? Waar kan je terecht met je vragen? Wat verwachten zij van jou?
  • De vertrouwensrelatie tussen jou en de begeleiders kan groeien. Je weet dat je kind in goede handen is.
 • Voor de opvang
  • Jij kent je kind als de beste. Door het wennen, krijgen de kinderbegeleiders de informatie uit de eerste hand. Door hier rekening mee te houden, voelt het kind zich sneller op zijn gemak. De eerste weken met een nieuw kind worden daardoor vaak gemakkelijker.
  • De kinderbegeleiders kunnen jouw verwachtingen leren kennen en ook hun werkwijze met jou delen.
  • Ze bouwen een band op met jou.
 • Voor de andere kinderen
  • De opvang kan de komst van het nieuwe kindje aankondigen.
  • Zij leren jou en hun nieuwe speelkameraad kennen.
Tips
 • Vraag aan je opvang hoe zij het wennen aanpakt. Je vindt hierover informatie in het huishoudelijk reglement van je opvang.
 • Het ene kind heeft meer tijd nodig om te wennen dan het andere kind. Ook jij kan meer tijd nodig hebben. Dat is volkomen normaal. De opvang kan haar aanpak op jullie noden afstemmen.
 • Je kind voelt jou haarscherp aan. Daarom is het goed om vertrouwen uit te stralen wanneer je het naar de opvang brengt.
 • Blijft je kind voor het eerst alleen in de opvang?
  • Neem duidelijk afscheid zodat je kind niet verward is als zijn vertrouwde figuur er plotseling niet meer is. Maak dit afscheid niet te lang, dat maakt het moeilijker
  • Vraag eventueel wanneer het best past om te telefoneren met de vraag hoe het gaat.

Een eerste keer naar de opvang

Naar een andere leefgroep

Naar school en de buitenschoolse opvang

Opvoedtip wennen

Op de website van Groeimee vind je een opvoedtip rond wennen in de kinderopvang.