AARON - Algemene informatie


Wat is AARON?

Om de Kinderopvangtoeslag maandelijks te kunnen berekenen en uitbetalen moet Kind en Gezin beschikken over de aanwezigheidsuren van de kinderen in je opvang. Kind en Gezin biedt je een gratis systeem aan waarmee je dagelijks de aanwezigheden kan registeren. Dit systeem heet AARON.

De registraties moeten uiterlijk tegen de 7e van de maand volgend op de opvangmaand aan Kind en Gezin worden doorgegeven. Dit gebeurt automatisch via AARON.

Voor wie is AARON?

Aaron wordt gebruikt door:
 • Organisatoren van de kinderopvang om de locaties, de kinderen en de aanwezigheden te beheren.
 • Verantwoordelijken en medewerkers van de opvang om kinderen en aanwezigheden te registeren.
 • Ouders van de kinderen om de aanwezigheden op te volgen.

Hoe werkt het in een notendop?

 • Je opent de link en slaat de url op bij je favorieten of op je startpagina.
  • Voor smartphone of tablet (Android)
  • Klik op de balk ‘toevoegen aan startscherm’.
  • Voor Iphone / IPad
  • Sleep het icoontje van de app naar je bureaublad/startscherm.
  • Pas op! Via het icoontje werkt de camera niet, je kan wel manuele handelingen uitvoeren.
  • ga naar het startscherm klik op    
                                                    Symbool startscherm
  • kies voor

                                                   Zet op beginscherm

  • Je registreert je als organisator.
  • Je registreert de kinderen in het systeem.
  • Aan de hand van een pincode registreer je in de opvang de aankomst- en vertrekuren van elk kind aan de hand van een QR-code,
  • De gegevens worden maandelijks en automatisch doorgegeven aan Kind en Gezin.
  • Kind en Gezin geeft de gegevens door aan de uitbetalers van de Kinderopvangtoeslag zodat de gezinnen de toeslag ontvangen.
  • De gezinnen kunnen de doorgegeven aanwezigheden raadplegen via hun eigen profiel gelinkt aan de QR code.

  Wat heb je nodig om AARON te gebruiken?

  Je hebt nodig:
  • een smartphone, tablet, PC of laptop met een webcamera;
  • een internetverbinding;
  • als browser: Chrome (versie 69), Firefox (versie 62), Internet Explorer (versie 11), Edge, (versie 16) en Opera (versie 55).

  Het systeem is gratis en er is geen installatie nodig. Je kan offline registreren en de gegevens opladen van zodra er internetverbinding is.