Attesten inkomenstarief


Kind in Beeld Inkomenstarief

Wat is een attest inkomenstarief? Hoe vraag je het aan? Hoelang is het geldig? Wat als je hulp nodig hebt? Hoeveel betaal je? Wat is een opvangplan? … En hoe leg je dat uit aan iemand die de taal niet goed kent? De brochure legt dit uit in beelden. Gebruik het als ondersteuning van een gesprek met een ouder. Er hoort een handleiding bij voor opvang en toeleiders die meer uitleg geeft over de beelden.

Attesten inkomenstarief 2018

Hier vind je informatie over de indexering en herberekening van het inkomenstarief vanaf 1 januari 2018.
Er zijn 2 groepen ouders:
 • Ouders die niet moeten herberekenen.
 • Ouders die moeten herberekenen. Dit is ongeveer 2% van de ouders.

Informatie voor de organisatoren

Communicatiemateriaal voor ouders

Hoe zoek je als medewerker een attest van een ouder op?

Je kan een attest op 3 manieren zoeken:

1. Via mijn.kindengezin.be. Hiervoor heb je in de opvang één of meerdere gemachtigde personen nodig die toegang hebben tot de toepassing. Die personen geef je door aan Kind en Gezin.

2. Via het doorsturen van een excellijst die Kind en Gezin aanvult met het inkomenstarief.

3. Via webservice

Hoe vraag je als medewerker een attest voor een ouder aan?

Om attesten voor een ouder te kunnen aanmaken, heb je in de opvang één of meerdere gemachtigde personen nodig die toegang hebben tot de toepassingen. Die personen geef je door aan Kind en Gezin. Meer info vind je in pdf de procedure .
Bekijk het korte filmpje (zonder geluid) hieronder of gebruik de handleiding:

Vier belangrijke stappen voor een attest

 • Stap 1. Zoveel mogelijk ouders vragen het attest aan met hun e-ID op ‘Mijn Kind en Gezin’.
 • Stap 2. Lukt dit niet, help deze ouders door samen met hun e-ID het attest aan te vragen.
 • Stap 3. Heeft de ouder geen e-ID, dan kan je geregistreerde medewerker een attest aanvragen in de plaats van de ouder.
  • ! Nog geen geregistreerde medewerkers? Doe dit nu: pdf procedure

 • Stap 4. Enkel als de 3 bovenste stappen niet werken, kan je als opvang de Kind en Gezin-Lijn op 078 150 100 bellen.

  • Bekijk eerst filmpjes en lees de documentatie op deze webpagina.
  • Enkel de opvang kan de Kind en Gezin-Lijn voor de aanmaak van een attest contacteren, niet de ouder.
  • Leg alvast deze documenten klaar:
   • de namen en geboortedata van de andere kinderen in het gezin
   • een recent Belgisch aanslagbiljet
    • is er geen aanslagbiljet: een loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de aanvraag
    • is er geen aanslagbiljet en start de opvang vlak na de moederschapsrust: een loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de moederschapsrust
   • van welke personen?
    • de ouder
    • de partner, als die hetzelfde domicilie heeft als de ouder
     • is er geen partner met hetzelfde domicilie als de ouder: één van de personen ouder dan 18 met hetzelfde domicilie als de ouder (bv. een vader, broer, huisgenoot,..).
     • van kinderen ouder dan 18 jaar telt het inkomen niet mee

Informatie voor OCMW’s

Als een gezin het toegekende inkomenstarief niet kan betalen, dan kan het een individueel verminderd tarief aanvragen bij het OCMW.