Attesten inkomenstarief


Kind in Beeld Inkomenstarief

Hoe leg je alles over inkomenstarief uit aan iemand die de taal niet goed kent?  Je kan deze brochure met beeldmateriaal gebruiken als ondersteuning van een gesprek met een ouder. In de handleiding voor opvang en toeleiders vind je meer uitleg bij de beelden.  

Attesten inkomenstarief indexering

Elk jaar op 1 januari wordt het inkomenstarief geïndexeerd.
 • De meeste ouders krijgen automatisch een attest. Ze moeten niet herberekenen. 
 • Een aantal ouders moeten zelf herberekenen. Ze krijgen hiervoor een mail met de vraag om dit te doen.
Informatie voor organisatoren
Communicatiemateriaal voor ouders

Een attest van een ouder opzoeken

Je kan een attest op 3 manieren zoeken:

 1. Via mijn.kindengezin.be. Hiervoor heb je in de opvang één of meerdere gemachtigde personen nodig die toegang hebben tot de toepassing. Die personen geef je door aan Kind en Gezin. Meer info 
 2. Via het doorsturen van een Excellijst die Kind en Gezin aanvult met het inkomenstarief. Meer info vind je in deze snelinfo en de bijlage.
 3. Via webservice. Meer info

Een attest voor een ouder aanvragen

Om attesten voor een ouder te kunnen aanmaken, heb je in de opvang of OCMW één of meerdere gemachtigde personen nodig die toegang hebben tot de toepassingen. Die personen geef je door aan Kind en Gezin. Meer info

Informatie voor OCMW’s

OCMW-tarief

Als een gezin het toegekende inkomenstarief niet kan betalen, dan kan het een individueel verminderd tarief aanvragen bij het OCMW: informatie van VVSG voor OCMW's.

Aanvragen attest inkomenstarief door OCMW

Het OCMW kan een attest inkomenstarief voor een ouder aanmaken. Daarvoor heb je in het OCMW één of meerdere gemachtigde personen nodig die toegang hebben tot de toepassingen. Die personen geef je door aan Kind en Gezin.  Meer info en doorgeven gemachtigde personen.

Vier belangrijke stappen voor een attest

 • Stap 1. Zoveel mogelijk ouders vragen het attest aan met hun digitale sleutel op ‘Mijn Kind en Gezin’.
  •     Een digitale sleutel = eID, token of Itsme
 • Stap 2. Lukt dit niet, help deze ouders door samen met hun digitale sleutel het attest aan te vragen.
 • Stap 3. Heeft de ouder geen digitale sleutel, dan kan je geregistreerde medewerker een attest aanvragen in de plaats van de ouder.
  • Nog geen geregistreerde medewerkers? Doe dit nu: pdf procedure
 • Stap 4. Enkel als de 3 bovenste stappen niet werken, kan je als opvang de Kind en Gezin-Lijn op 078 150 100 bellen.

  • Enkel de opvang kan de Kind en Gezin-Lijn voor de aanmaak van een attest contacteren, niet de ouder.
  • Leg alvast deze documenten klaar:
   • de namen en geboortedata van de andere kinderen in het gezin
   • een recent Belgisch aanslagbiljet
    • is er geen aanslagbiljet: een loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de aanvraag
    • is er geen aanslagbiljet en start de opvang vlak na de moederschapsrust: een loonfiche of inkomensbewijs van de maand voor de moederschapsrust
   • van welke personen?
    • de ouder
    • de partner, als die hetzelfde domicilie heeft als de ouder
    • is er geen partner met hetzelfde domicilie als de ouder: één van de personen ouder dan 18 met hetzelfde domicilie als de ouder (bv. een vader, broer, huisgenoot,..).
    • van kinderen ouder dan 18 jaar telt het inkomen niet mee