Diversiteit en toegankelijkheid

Afhankelijk van welke subsidies je ontvangt (basissubsidie, subsidie inkomenstarief, plussubsidie, …) moet je rekening houden met bepaalde voorrangsregels. Meer informatie over de verschillende subsidies en de voorrangsregels vind je hier.


Wegwijs in de kinderopvang: basisinfo voor toeleiders

Een pdf praktisch document voor organisaties die (kwetsbare) gezinnen toeleiden naar de opvang. Bevat basisinformatie zoals soorten opvang, prijs, hoe opvang zoeken?, wanneer kan een kind naar de opvang?, ... 

Infomap Kinderopvang: hoofdstuk Diversiteit en toegankelijkheid

In het hoofdstuk pdf Diversiteit en toegankelijkheid (2MB) vind je info en tips over hoe je je opvang toegankelijker kan maken voor alle types van gezinnen en hoe je kan omgaan met diversiteit in je opvang.

Kinderopvang en inkomenstarief in beeld

In Kind in Beeld gebruiken we een minimum aan taal om boodschappen toegankelijk te maken. Gebruik de brochure als ondersteuning van een gesprek met een ouder. Er hoort een handleiding bij voor opvang en toeleiders die meer uitleg geeft over de beelden. 

Vragen over wettelijke voorwaarden?

Het referentiekader kinderopvang kan je op weg helpen. Het geeft een overzicht van de artikels die opgenomen zijn in het besluit dat de vergunningsvoorwaarden regelt, de doelstelling van elk artikel en een verwijzing naar tips en hulp. Daarnaast zijn er de documenten 'Voorbeeld van invulling' waarin je nog meer informatie vindt over hoe je de toepassing van de regelgeving zou kunnen realiseren.