Diversiteit en toegankelijkheid

Wegwijs in de kinderopvang

pdf Dit praktisch document helpt organisaties die (kwetsbare) gezinnen toeleiden naar de opvang: basisinformatie over soorten opvang, prijs, hoe opvang zoeken, ...  Hieronder vind je toegankelijke filmpjes over kinderopvang voor ouders. 


Kinderopvang en inkomenstarief in beeld

In Kind in Beeld gebruiken we een minimum aan taal om boodschappen toegankelijk te maken. Gebruik de brochure als ondersteuning van een gesprek met een ouder. Er hoort een handleiding bij voor opvang en toeleiders die meer uitleg geeft over de beelden. 

Infomap Kinderopvang: hoofdstuk Diversiteit en toegankelijkheid

In het hoofdstuk pdf Diversiteit en toegankelijkheid (6MB) vind je info en tips over hoe je je opvang toegankelijker kan maken voor alle types van gezinnen en hoe je kan omgaan met diversiteit in je opvang.

Vragen over wettelijke voorwaarden?

Het referentiekader kinderopvang kan je op weg helpen. Het geeft een overzicht van de artikels die opgenomen zijn in het besluit dat de vergunningsvoorwaarden regelt, de doelstelling van elk artikel en een verwijzing naar tips en hulp. Daarnaast zijn er de documenten 'Voorbeeld van invulling' waarin je nog meer informatie vindt over hoe je de toepassing van de regelgeving zou kunnen realiseren.