Inclusieve opvang


Visie en beleid

Meer weten over de pdf visie en beleid voor inclusieve opvang

Centra inclusieve kinderopvang

Een Centrum inclusieve kinderopvang kan je opvang ondersteunen als je kinderen met een specifieke zorgbehoefte wil opvangen.

Hier vind je deze centra: 

Subsidies

Alle informatie over subsidies inclusieve opvang vind je hier.

Veranderingen voor inclusieve opvang

Het decreet Kinderopvang van baby's en peuters en het Subsidiebesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014 wijzigt een aantal zaken voor wie inclusieve kinderopvang aanbiedt. Meer info vind je in pdf dit overzicht .

Vorming en advies

Informatie voor ouders

Hier vind je informatie over inclusieve kinderopvang voor ouders.

Gespecialiseerde zorgen tijdens de opvanguren

Inspelen op de eigenheid van elk kind betekent niet dat de opvang zelf specifieke zorgen moet opnemen zoals bijvoorbeeld kinesisten, logopedisten, psychologen of verpleegkundigen dit doen. Voor gespecialiseerde zorgen heb je een diploma nodig.

Gespecialiseerde zorgen

 • Om deel te kunnen nemen aan de opvang, kan een kind tijdens de opvanguren gespecialiseerde zorgen nodig hebben, zoals een glycemiemeting en een inspuiting van insuline, een blaassondage, sondevoeding, … 
 • Gespecialiseerde handelingen mogen alleen gesteld worden door personen met het vereiste diploma, zoals verpleegkundigen. Medewerkers in de kinderopvang kunnen geen verpleegkundige of medische handelingen stellen, als ze niet de wettelijk vastgelegde kwalificaties hebben. 
 • Mogelijke oplossingen zijn: een verpleegkundige inschakelen, die gespecialiseerde zorgen in de opvang komt geven of afspraken maken met de ouders of mantelzorgers om deze handelingen in de opvang te stellen. Dit is de eigen keuze van de organisator, samen met de ouders van het kind dat de extra zorg nodig heeft.

Onze adviezen

 • Bekijk wat mogelijk is

Elke opvang kan de vraag krijgen om een kind op te vangen dat gespecialiseerde zorgen nodig heeft. Vanuit je maatschappelijke opdracht, is het belangrijk dat je hiervoor open staat. Ook al ben je onervaren, weet dat er mogelijkheden bestaan om je te begeleiden, opleiding te volgen en samen te groeien in de aanpak.

 • Bekijk hoe je de nodige gespecialiseerde zorgen kan inpassen in de dagdagelijkse werking van de opvang. 
 • Informeer je goed, in eerste instantie bij de ouders, eventueel ook bij de behandelende arts, thuisverpleegkundige, gespecialiseerde centra, … 
 • Wat wordt er verwacht? Wat zijn aandachtspunten en risicofactoren? Enkele voorbeelden: 
  • Een heel jong kind met diabetes moet een strak voedingsschema volgen om de suikerspiegel op punt te houden. 
  • Hoe houd je een kindje met heupdysplasie vast tijdens het eetmoment? Hoe pak je het op en hoe draag je hoe? Hoe moet de luier vervangen worden? Hoe slaapt het? Moet het harnas gecontroleerd worden? Moeten er maatregelen genomen worden zodat andere kinderen niet aan het harnasje kunnen komen?

De mogelijkheid om in te gaan op een vraag naar gespecialiseerde zorgen hangt van diverse factoren af: het aantal begeleiders, hun competenties en bereidheid, het aantal kinderen met specifieke zorgen, de aandoening van het kind, de vereiste vaardigheden, de samenwerking tussen de opvang en de ouders, het netwerk waarop je kan terugvallen, … Na dialoog met de ouders kan je tot de conclusie komen dat je deze verantwoordelijkheid niet kan dragen en de opvang van een specifiek kind niet mogelijk is binnen de bestaande context.

 • Belang van een netwerk en communicatie
  • De ervaringen van ouders met hun kind ondersteunen de kinderbegeleiders om het kind goed op te vangen. 
  • Heel wat diensten kunnen helpen bij het begeleiden van een kind met een specifieke zorgbehoefte. Afhankelijk van de vraag en de situatie, kan de samenwerking verschillende vormen aannemen. Duidelijke, schriftelijke afspraken zijn nodig. 
   • Met een doktersattest bij een specifieke behandeling of verzorging, ken je de correcte aanpak, bv. bij het gebruik van een cardiorespiratoire monitor. 
   • Maak goede afspraken met de personen die de behandeling of verzorging in de opvang komen geven, bv. een thuisverpleegkundige die dagelijks langskomt om een blaassondage te doen bij een kind. 
  • Zorg voor een netwerk om op terug te vallen bij (dringende) vragen of nodige hulp. Maak goede afspraken met de ouders. Hoe kan je ze bereiken? Waar kan je terecht met vragen als je je zorgen maakt? Wie kan je contacteren als je de ouders niet kan bereiken? 
  • Permanente communicatie tussen de opvang en de zorgverleners is belangrijk. Ook communicatie binnen het team is essentieel. Onthaalouders zijn meer aangewezen op hun externe netwerk.
 • Soms kan een aangepaste vorming nodig zijn. 
 • Noodgevallen 
  In levensbedreigende situaties schakel je de hulpdiensten in via 112. 
  In geval van nood mogen verpleegkundige handelingen stellen, in overleg met de ouders en het netwerk rond het kind, bv Epipen toedienen.

Gewone zorgen

Opvangmedewerkers kunnen wel de gewone zorgen opnemen, zoals een geneesmiddel op doktersadvies geven, een kind met koorts opvolgen. Onze adviezen: