Centra Inclusieve Kinderopvang

Een Centrum Inclusieve Kinderopvang biedt ondersteuning op maat aan:
  • Meedenken over het organiseren van de opvang rond een specifiek kind.
  • Reflecteren over de toegankelijkheid van je opvang.
  • Vorming over inclusief beleid en jouw pedagogische rol.
  • Coaching rond communicatie met ouders bijvoorbeeld rond een vermoeden van ontwikkelingsprobleem …
Doel van de ondersteuning:
  • De toegankelijkheid vergroten voor gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte in de kinderopvang.
  • Een kwalitatieve opvang uitbouwen gebaseerd op het diversiteitsdenken.

All Inclusive gezelschapspel

All Inclusive is een speelse methodiek om met teams of lerende netwerken te reflecteren over inclusieve opvang. Lees meer over hoe dit in zijn werk gaat:

Je kun de inclusiecoaches van de Centra contacteren om het spel in jouw organisatie te begeleiden.