Centra Inclusieve Kinderopvang

Er zijn 16 centra die binnen hun zorgregio ondersteuning aanbieden. Iedere organisator kinderopvang en buitenschoolse opvang binnen deze regio’s kan er gratis beroep op doen.

Afhankelijk van je vraag, kan er langdurig ondersteuning geboden worden of kan je beroep doen op een netwerk van professionals. Een Centrum Inclusieve Kinderopvang geeft ondersteuning op maat:

  • meedenken over het organiseren van de opvang rond een specifiek kind
  • reflecteren over de toegankelijkheid van je opvang
  • vorming over inclusief beleid en jouw pedagogische rol
  • coaching rond communicatie met ouders bijvoorbeeld rond een vermoeden van ontwikkelingsprobleem
Doel van de ondersteuning
  • de toegankelijkheid vergroten voor gezinnen en kinderen met een specifieke zorgbehoefte in de kinderopvang
  • een kwalitatieve opvang met diversiteit uitbouwen

All Inclusive gezelschapspel

All Inclusive is een speelse methodiek om met teams of lerende netwerken te reflecteren over inclusieve opvang. Lees meer over hoe dit in zijn werk gaat:

Je kun de inclusiecoaches van de Centra contacteren om het spel in jouw organisatie te begeleiden.