Inclusieve opvang

Iedereen is welkom in de opvang, ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte

Net als andere kinderen, willen ze spelen met vriendjes en nieuwe dingen ontdekken. Hun ouders kiezen vaak bewust voor de opvang van hun kind samen met kinderen die geen specifieke zorgbehoefte hebben. 

Inclusieve kinderopvang is verrijkend voor alle betrokkenen: het kind met specifieke zorgbehoefte, de andere kinderen in de opvang, de opvang en de ouders. 

Een goede samenwerking en afstemming tussen ouders en opvang is belangrijk:

  • Wat verwachten de ouders en wat kan de opvang bieden?
  • De opvang speelt in op de eigenheid van elk kind, maar er wordt niet verwacht dat je zelf gespecialiseerde zorgen opneemt zoals kinesisten, logopedisten, psychologen of verpleegkundigen dit doen.
  • De ervaringen van ouders helpen de kinderbegeleiders het kind goed op te vangen.
  • Wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dit stapsgewijs te bespreken met de ouders en te luisteren naar hun ervaring.

Een ouder over inclusieve opvang