Gespecialiseerde zorgen in de opvang


Gewone zorgen

Kinderbegeleiders kunnen gewone zorgen opnemen, zoals een geneesmiddel op doktersadvies geven of een kind met koorts opvolgen.

Onze adviezen Ouders kunnen vragen om bijvoorbeeld een aantal sessies kinesitherapie te laten doorgaan in de opvang. Op deze vraag mag je zeker ingaan. Bekijk binnen jouw organisatie wat mogelijk is en hoe het kind dit ervaart.

Gespecialiseerde zorgen

Sommige kinderen hebben door een medische problematiek (tijdelijk) gespecialiseerde zorgen nodig, bijvoorbeeld een glycemiemeting, een inspuiting van insuline, een blaassondage, …
Als dit moet gebeuren tijdens de opvanguren, bekijk je samen met de ouders hoe je dit aanpakt. Gespecialiseerde handelingen moeten gebeuren door personen met het vereiste diploma, zoals verpleegkundigen. Kinderbegeleiders mogen geen verpleegkundige of medische handelingen stellen als ze niet de wettelijk vastgelegde kwalificaties hebben. 

Onze adviezen

 • Bekijk wat mogelijk is 
  • Elke opvang kan de vraag krijgen om een kind op te vangen dat gespecialiseerde zorgen nodig heeft. Het is belangrijk dat je hiervoor open staat. Je kan je laten begeleiden, eventueel opleiding volgen en zo samen groeien in de aanpak. 
  • Mogelijke oplossingen zijn: 
   • een verpleegkundige inschakelen voor de gespecialiseerde zorgen in de opvang
   • afspraken maken met de ouders of mantelzorgers over deze handelingen in de opvang
   • een aantal begeleiders een aangepaste vorming laten volgen
   • .…
 • Bekijk hoe je de zorgen kan inpassen in je dagelijkse werking
  • Informeer je goed, eerst en vooral bij de ouders, eventueel ook bij de behandelende arts, thuisverpleegkundige, gespecialiseerde centra, … 
  • Wat wordt er verwacht? Wat zijn aandachtspunten en risicofactoren? 
  • Enkele voorbeelden
   • een heel jong kind met diabetes moet een strak voedingsschema volgen om de suikerspiegel op punt te houden. 
   • Hoe houd je een kindje met heupdysplasie vast tijdens het eetmoment? Hoe pak je het op en hoe draag je hoe? Hoe moet de luier vervangen worden? Hoe slaapt het? Moet het harnas gecontroleerd worden? Moeten er maatregelen genomen worden zodat andere kinderen niet aan het harnasje kunnen komen?
 • Belang van een netwerk en communicatie
  • De ervaringen van ouders met hun kind geven jou als opvang heel wat belangrijke informatie om het kind goed op te vangen. Ga in dialoog over bijvoorbeeld het eetmoment, het slaapritueel thuis en in de opvang.
  • Bespreek met de ouders welke diensten je kunnen helpen bij het begeleiden van hun kind. Afhankelijk van de vraag en de situatie, kan de samenwerking met die diensten verschillende vormen aannemen. Maak duidelijke afspraken.
   • een doktersattest bij een specifieke behandeling of verzorging, waar voldoende uitleg bij staat
   • een thuisbegeleidingsdienst die een aantal keer komt tonen en toelichting geven over bijvoorbeeld sondevoeding
   • goede afspraken over verzorging, met bijvoorbeeld een thuisverpleegkundige die dagelijks langskomt om een blaassondage te doen bij een kind
  • Zorg voor een netwerk om op terug te vallen bij (dringende) vragen of nood aan hulp. Maak goede afspraken met de ouders. Hoe kan je ze bereiken? Waar kan je terecht met vragen als je je zorgen maakt? Wie kan je contacteren als je de ouders niet kan bereiken?
  • Communicatie binnen het team van je opvang is essentieel. Zorg dat de betrokken kinderbegeleiders goed weten wanneer en door wie de gespecialiseerde zorgen worden opgenomen en wat van hen verwacht wordt.
 • Noodgevallen 
  • In levensbedreigende situaties schakel je de hulpdiensten in via 112. 
  • In geval van nood mogen kinderbegeleiders verpleegkundige handelingen stellen. Bespreek dit altijd op voorhand met de ouders en het netwerk rond het kind (bijvoorbeeld Epipen toedienen).