Ondersteuning

Voor coaching en advies kan je op verschillende organisaties beroep doen. Ligt je opvang in een regio met een Centrum Inclusieve Kinderopvang, dan kan je gratis op hen beroep doen. 

Voor sommige kinderen is advies of ondersteuning van specialisten wenselijk. Je kan aan de ouders vragen op welk netwerk zij beroep doen en wat dit kan betekenen voor jouw opvang. De organisaties erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), kunnen ondersteuning bieden in de kinderopvang. pdf Meer weten (1MB) 

Andere organisaties die ondersteuning bieden voor ouders