Ondersteuning

Voor coaching en advies kan je op verschillende organisaties beroep doen. Als je opvang gelegen is in een regio met een Centrum Inclusieve Kinderopvang, kan je op hen beroep doen. Daarnaast kunnen ook pedagogische ondersteuners met je opvang aan de slag om je kwaliteit en toegankelijkheid te versterken.

Voor sommige kinderen is advies of ondersteuning van specialisten wenselijk. Je kan aan de ouders vragen op welk netwerk zij beroep doen en wat dit kan betekenen voor jouw opvang. De organisaties erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), kunnen ondersteuning bieden in de kinderopvang. De verschillende opties vind je pdf hier .

Andere organisaties die ondersteuning bieden voor ouders: