Subsidies inclusieve kinderopvang

Subsidies voor individuele inclusieve opvang
Dit is de subsidie voor de inclusieve kinderopvang van een individueel kind met een specifieke zorgbehoefte.

Subsidies voor structurele inclusieve opvang
Dit is de subsidie voor de structurele uitbouw van inclusieve kinderopvang binnen een opvanglocatie.

Subsidies voor Centrum voor Inclusieve Kinderopvang
De Centra Inclusieve Kinderopvang krijgen subsidies voor:
  • het realiseren van inclusieve kinderopvang,
  • het voeren van een proactief opnamebeleid,
  • het verspreiden van expertise naar andere opvanglocaties,
  • het sensibiliseren, in samenwerking met anderen die instaan voor inclusie.

Meer informatie over de subsidies voor inclusieve opvang