Infrastructuur

Advies infrastructuur

Voor meer info en gratis advies over hoe je een kwaliteitsvolle opvang kunt (ver)bouwen en inrichten kan je bij VIPA terecht. Meer info op de website van VIPA.

Verslag infrastructuur

Als je groepsopvang organiseert en je wil een vergunning aanvragen, verhuizen of het aantal opvangplaatsen verhogen, dan heb je een verslag infrastructuur nodig. Dat verslag vraag je aan bij Zorginspectie. Bij een bezoek aan de locatie wordt nagegaan of je infrastructuur aan de nodige startvoorwaarden voldoet, de ruimte moet gebruiksklaar zijn.
 

Vergunningsvoorwaarden infrastructuur

Je infrastructuur delen

Heb je bouw- of verbouwplannen voor je kinderopvang en denk je eraan om je infrastructuur te delen met andere welzijns- of gezondheidsorganisaties, tijdens of na de openingsuren? Mocht je daarbij botsten op infrastructuurregelgeving die dit bemoeilijkt of verhindert, dan kan je een aanvraag tot afwijking van de infrastructuurregelgeving indienen bij de Commissie Multifunctionele Infrastructuur.
Meer info op de website van VIPA.

Voorwaarden buiten de bevoegdheid van Kind en Gezin

Er zijn ook nog vereisten van andere overheden die een impact kunnen hebben op jouw infrastructuur. Bekijk ze op de website van VIPA.