Binnenmilieu en omgeving


Temperatuur

 • In leef- en speelruimten is 20 °C ideaal.
 • In de slaapruimte is 18 °C optimaal. Let erop dat de temperatuur niet lager is dan 15 °C, want dan vormt zich condensatie. Bij condensatie trekt de vochtigheid in het materiaal zoals in matrassen. Dat bevordert de groei van schimmels. 
 • Vermijd temperatuurschommelingen van meer dan 5 °C in de opvangruimten. Die zorgen ook voor condensatie.

Isoleren is de belangrijkste preventieve maatregel om warmteverlies en oververhitting te voorkomen.

 • De kostprijs wordt op korte termijn terugverdiend dankzij de lagere stookkosten.
 • Vraag informatie over premies bij de gemeente.

Tips voor extreem warme dagen

Op extreem warme dagen is het soms onmogelijk om de ideale temperatuur te bereiken.

 • Laat de kinderen voldoende drinken, maar liefst geen te koud water.
 • Vermijd warmtebronnen binnen. Elk toestel dat energie verbruikt zoals de tv, computer, kookplaat, oven, lampen,… geeft warmte af. Laat dus toestellen niet onnodig aanstaan.
 • Ventileer overdag aan de kant van het gebouw waar geen zon is. 
 • Verlucht het gebouw 's avonds, 's nachts en 's morgens en zet alles open, creëer op dat moment tocht.
 • Gebruik buitenzonnewering, een luifel of uitvalscherm, een rolluik, rieten matten, …
 • Hang vochtige doeken aan de buitenkant voor de ramen op het zuiden en het westen en maak ze tijdens de dag nog een paar keer nat. Ze koelen de binnenkomende warme lucht af. Men kan ook de buitenmuren nat maken.
 • Breng een dunne laag (circa 5-7 mm) water op platte daken. Deze hoeveelheid verdampt binnen 1 dag. Een dikkere laag water is minder effectief. Het houdt namelijk warmte vast. Zorg in verband met inzakking van het dak dat er niet te veel water op het dak komt.

Airco

Het gebruik van airco op structurele basis wordt afgeraden voor de kinderopvang. 

 • Er is risico op besmetting met de legionellabacterie of de zogenaamde veteranenziekte (legionellose), zeker indien de airco-installatie niet goed wordt onderhouden. Meer info over legionella vind je verder op deze pagina.
 • Kinderen zijn gevoelig voor temperatuur- en klimaatschommelingen (temperatuur en vochtigheidsverschil binnen-buiten), die infecties aan de luchtwegen kunnen veroorzaken.
 • Er is een toename van allergieën omdat de gerecycleerde lucht vaak een concentratie van allergenen bevat.

Ventileren en verluchten

In de leef- en rustruimtes moeten er voldoende ventilatie en verluchting zijn. Dit houdt de lucht schoon waardoor er weinig stofdeeltjes, schadelijke stoffen en en ziektekiemen in de ruimtes zijn. 

 • Ventileren doe je door de lucht voortdurend te verversen door een ventilatiesysteem of roosters in een raam. Verse lucht van buiten is schoner dan de binnenlucht. 
 • Verluchten doe je door een raam of buitendeur 5 minuten volledig open te zetten, zodat alle verontreinigde binnenlucht in korte tijd ververst wordt. Doe dit bij voorkeur wanneer er geen kinderen in de ruimte aanwezig zijn, bijvoorbeeld terwijl ze buiten spelen of slapen. 

Tips 

 • Ventileer en verlucht ook in de winter. 

 • Zowel ventileren als verluchten is belangrijk. Eén van beiden weglaten is niet zinvol. 

 • Wees voorzichtig met tocht. Tocht is niet gevaarlijk, maar wel vervelend.

 • Je kan een toolbox met een Co2 meter voor zelfevaluatie van het binnenklimaat lenen bij een medisch milieukundige in het Logo van je regio

Luchtvochtigheid

De vochtigheid van de lucht draagt bij aan een gezonde leefomgeving. 

 • Een goede luchtvochtigheid ligt tussen 40% en 60%.
 • Bronnen van vocht: mensen, planten, een wasdroger, dweilwater, …
 • Als een ruimte te vochtig is, kan er condensatie optreden en groeien schimmels en bacteriën makkelijker.

Tips 

 • Controleer regelmatig de luchtvochtigheid in slaap- en leefruimten met een hygrometer. 
 • Je kan de luchtvochtigheid beïnvloeden door extra te ventileren. 
 • Ook in de winter is het beter te verluchten dan alle ramen dicht te houden: koudere, maar drogere buitenlucht opwarmen vergt minder energie dan het opwarmen van vochtige binnenlucht.

Legionella

Als je 15 of meer plaatsen voor nachtopvang hebt en aerosolproducerende installaties (bv. douches), dan moet je maatregelen nemen om de ziekte te voorkomen. Aanbevelingen en de regelgeving hierover vind je op de website van Zorg en Gezondheid.

Een kind met legionellose kan naar de opvang komen als de algemene toestand van het kind het toelaat. Meestal is het kind te ziek om naar de opvang te komen. Meer info over legionellose.

Rookverbod

In de kinderopvang mag niet gerookt worden. De opvang valt onder de regelgeving voor roken in openbare ruimtes. Dit wordt geregeld door de federale overheid.

Meer weten:

Hoogspanningskabels en andere straling

De impact van straling op de gezondheid van kinderen en de aanbevelingen: meer weten