Brandveiligheid


Gezinsopvang

De brandveiligheidsvoorschriften in de gezinsopvang: 

  • Je zorgt ervoor dat je de mogelijkheid hebt om de kinderen in de opvang veilig te evacueren
  • Je neemt maatregelen rond brandpreventie. 
Tip: Zo kan je nagaan of je woning brandveilig is.

Groepsopvang

Als organisator van groepsopvang moet je infrastructuur voldoen aan de pdf brandveiligheidsvoorschriften . Dat kan je aantonen met een brandveiligheidsattest A of B dat je aanvraagt bij de burgemeester van de gemeente.

Als je aan bepaalde brandveiligheidsvoorschriften niet kan voldoen, kan je daarvoor bij de technische commissie brandveiligheid een afwijking aanvragen. De technische commissie adviseert Kind en Gezin over je aanvraag. Meer info hierover vind je in de procedure

  • Let op! Als je ingrijpende wijzigingen doet aan de infrastructuur van je opvang die een weerslag kunnen hebben op de veiligheid, heb je ten laatste 6 maanden na de werken een nieuw brandveiligheidsattest nodig.
  • Tip: Je kan advies vragen aan de brandweer over bouwplannen en materialen als die gevolg hebben op de brandveiligheid.