Buiten spelen en speeltoestellen

In de opvang heb je een buitenspelmogelijkheid nodig die groot genoeg, vlot bereikbaar en afgestemd is op de leeftijd van de kinderen. Dit kan een buitenruimte zijn aan de opvang zelf, of een plaats waar je met de kinderen naartoe kan. 
Veilige speelterreinen en toestellen moeten voldoen aan de regelgeving die uitgaat van de federale overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie. Kind en Gezin controleert dit niet. 

Op stap

Als je op stap gaat met de kinderen vb. naar de speeltuin, naar de dieren kijken of een gewoon blokje om, denk dan even aan volgende tips:

  • Zorg voor voldoende, aangepaste begeleiding en een veilige organisatie.
  • Informeer de ouders op voorhand en maak eventueel concrete afspraken.

Meer weten

Bekijk ook ...