Veilige toegang


Wegwijzer en checklist

Opgepast voor verdachte bezoeken, telefoons en e-mails

Kind en Gezin krijgt helaas af en toe meldingen van oplichters die de opvang benaderen:

  • misbruik via mail en voorschotten
  • de naam van Kind en Gezin misbruiken om iets te verkopen
  • personen die zich voordoen als inspecteur, politieagent of brandweerman om binnen te geraken

Over het algemeen promoot Kind en Gezin geen diensten, firma's of personen die een product of dienst aan de kinderopvang verkopen.
Indien er een samenwerking is met partners, zal Kind en Gezin steeds zelf de opvang informeren. Bij twijfel kan je de Kind en Gezin-Lijn contacteren.

Tips:

Wanneer een onbekende persoon zich aanmeldt, vraag dan altijd zijn identificatiekaart of -badge. Noteer zijn naam en de naam van de bevoegde instantie of firma die hierop vermeld staat. Vraag ook naar zijn identiteitskaart en vergelijk die met de naam op de identificatiekaart of –badge.

Al is de echtheid van de identificatiekaart of –badge overtuigend, blijf toch zo veel mogelijk bij de persoon in kwestie in de buurt terwijl hij zijn opdracht uitvoert (of laat een medewerker dit doen), bv. de controleur van de Vlaamse Watermaatschappij die een waterstaal komt nemen, een nieuwe inspecteur van Zorginspectie (bel 02 553 34 34 of mail naar contact@zorginspectie.be), een inspecteur van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), ...

Bij twijfel aan de echtheid van de identificatiekaart of -badge, vraag de persoon dan het telefoonnummer van de bevoegde instantie of firma, in naam waarvan hij optreedt. Controleer dit nummer zo mogelijk in het telefoonboek of bij de nationale  inlichtingen (1207). Sluit de deur tijdens het telefoongesprek. Weiger de toegang bij twijfel na de telefoon. Maak desnoods een nieuwe afspraak, om de echtheid van de reden van zijn bezoek rustig na te gaan.

Wees voorzichtig bij de behandeling van buitenlandse e-mails. Het is belangrijk om altijd de betrouwbaarheid van dit soort e-mails en vragen na te gaan. Wanneer de vraagsteller via e-mail een vooruitbetaling voorstelt, raadt Kind en Gezin af om hier op in te gaan. In Ierland ging het bij gelijkaardige e-mails om een poging tot oplichting.

Weiger resoluut de toegang aan een onbekende persoon die zich niet kan identificeren en aan een onbekende persoon die een vreemde reden voor zijn bezoek opgeeft.

Let op: een zogenaamde formele opdracht, een officiële functie of uniform kunnen intimideren. Weet dan dat het nooit verplicht is om een onbekende persoon in de opvang toe te laten.

Meld pogingen tot verdachte bezoeken, misleiding of oplichting aan Kind en Gezin. Zo kunnen we eventueel de andere opvangvoorzieningen verwittigen.

Meld elke poging tot een verdacht bezoek bij de lokale politie. Probeer een zo goed mogelijke persoonsbeschrijving te geven.