Kinderopvangtoeslag - Groeipakket

 Hoe werkt het?

  1. Je bezorgt maandelijks de aanwezigheden van het kind aan Kind en Gezin via AARON of via je eigen IT-systeem. 
  2. Kind en Gezin stuurt de aanwezigheden door naar de uitbetaler van het Groeipakket (de nieuwe kinderbijslag). 
  3. De uitbetaler zorgt ervoor dat het bedrag op de rekening van de ouder komt.