Netwerk


Begeleiding nodig?

Als organisator in de kinderopvang kan je professioneel advies inwinnen en je laten begeleiden. Verschillende organisaties en consultants hebben hiervoor een aanbod.

Je opvang laten begeleiden

Mogelijke partners en samenwerkingsmogelijkheden

Mogelijke partners

 • andere organisatoren van kinderopvang of opvang van schoolkinderen
 • organisators van activiteiten voor kinderen (bv. speelpleinen, grabbelpas, sport- en jeugdverenigingen, vakantieorganisaties)
 • bejaardentehuizen, centra voor personen met een handicap, ziekenhuizen
 • poetsdiensten, cateringbedrijven, taxi- of busvervoer
 • artsen, kinesitherapeuten, psychologen
 • gemeenten, OCMW’s
 • bedrijven
 • studenten (kinderverzorgsters, familiehulp, kleuterleidsters, ...)
 • scholen
 • senioren-, vrouwen- en jeugdverenigingen
 • experts (bv.Centra voor Inclusieve opvang) 

Samenwerkingsmogelijkheden

 • openingsdagen, openingsuren en vakantieperiodes op elkaar afstemmen
 • infrastructuur delen
 • personeel delen (bv. een poetshulp, boekhouder, opvoeder, personeelsmanager, kwaliteitsverantwoordelijke)
 • invallen bij ziekte
 • maaltijdendienst regelen
 • namen van kandidaat-ouders doorgeven bij wachtlijsten
 • gegevens uitwisselen (bv. kostprijzen, contracten)
 • speelgoed ruilen of een spelotheek oprichten
 • samen aankopen doen om voordeliger prijzen te verkrijgen
 • vervoer naar en van scholen en buitenactiviteiten regelen
 • gezamenlijk vorming volgen of organiseren
 • een brochure realiseren
 • melden bij het lokaal bestuur of bij het Lokaal Overleg Kinderopvang
 • thuisopvang organiseren (bv. voor zieke kinderen of voor opvang op moeilijke uren)
 • ervaringen uitwisselen (bv. over kinderen met een specifieke zorgbehoefte)
 • organiseren voor kinderen en/of ouders
 • stagiair(e)s uit scholen of vrijwilligers uit verenigingen aantrekken
 • gezamenlijke activiteiten op touw zetten (bv. met bejaarden en kinderen)
   

Werkgevers

Steeds meer bedrijven voeren een gezinsvriendelijk beleid voor hun medewerkers. Sommigen willen ook in kinderopvang investeren. De overheid stimuleert deze inspanningen door bepaalde fiscale aftrekmogelijkheden. Ook voor de opvang kan de samenwerking met bedrijven voordelen opleveren, bv. extra inkomsten, een verzekerde bezetting.
 
Meer weten

Lokaal beleid en Lokaal Overleg Kinderopvang

Elk lokaal bestuur (de gemeente of het OCMW) maakt een beleid op rond kinderopvang. Je lokaal bestuur zorgt er bovendien voor dat jonge ouders geïnformeerd worden over het aanbod aan kinderopvang. Daarnaast geeft het lokaal bestuur ook advies aan Kind en Gezin voor de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.
 
Lokaal beleid
 
Het is belangrijk dat je als organisator van een kinderopvang het lokaal beleid kent.
 
Meer weten

Lokaal Overleg Kinderopvang
 
Je kunt ook een stapje verder gaan en actief deelnemen aan het Lokaal Overleg Kinderopvang. Dit lokaal netwerk rond kinderopvang brengt iedereen samen die met jonge kinderen bezig is: ouders, opvanglocaties, scholen, het jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Ze geven advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Je leert er je collega’s en andere spelers op het terrein kennen, je breidt je netwerk uit en je wisselt je bezorgdheden, ervaringen en know how met elkaar uit.
 
Meer weten

Lokaal Loket Kinderopvang

In de toekomst komt er in elke gemeente in Vlaanderen en Brussel een Lokaal Loket Kinderopvang. Dit loket zal ouders ondersteunen om een opvangplaats te vinden.
 
Samenwerking met het Lokaal Loket Kinderopvang

Zodra er een Lokaal Loket Kinderopvang in jouw gemeente of stad opgericht is, zal je met hen moeten samenwerken.

 • Het Lokaal Loket Kinderopvang brengt je op de hoogte van de vraag naar kinderopvang die er in je gemeente of bepaalde buurten bestaat. Je onderzoekt of jij kunt beantwoorden aan een van deze vragen naar kinderopvang en informeert hen hierover.
 • Je bezorgt alle relevante en aangevraagde informatie over je kinderopvang aan het Lokaal Loket Kinderopvang.

Meer weten