Instrumenten


Praktische instrumenten voor je opvang


instrumenten memoq MeMoQ Met MeMoQ kan je in je kinderopvang
zelf de pedagogische kwaliteit bekijken en verbeteren.
Er is een versie voor gezinsopvang
en een versie voor groepsopvang.
instrumenten dino Risicoanalyse

Met deze handige actielijsten kan je
de risico's en de nodige acties
in je opvang in kaart brengen.

instrumenten crisis en gog Crisis en
grensoverschrijdend
gedrag

Leer via de online module
een crisisprocedure en een
procedure grensoverschrijdend gedrag
op maat van je opvang maken.
Je kan aanduiden of je in een
gezinsopvang of groepsopvang werkt.

instrumenten hygiëne Hygiëne checklist Deze checklist helpt je controleren
of de hygiëne in je opvang in orde is.
instrumenten ziekte Ziekte checklist
en zoekfunctie

Deze pdf checklist geeft een
handig overzicht van ziektes.
Kan het kind naar de opvang?
Welke maatregelen neem je?
Je kan ook de zoekfunctie 
op de website gebruiken.

instrumenten gezonde levensstijl Gezonde levensstijl  Deze online cursus geeft je tips over
voeding en beweging aan de hand van
foto's, video's, oefeningen, ...
instrumenten koorts Koorts De pdf flowchart koorts en de pdf affiche voor ouders (1MB).
instrumenten veilig slapen Veilig slapen

De online cursus laat je aan de hand
van praktijkvoorbeelden, casussen,
ervaringen, ... stil staan bij de
preventietips rond veilig slapen.

instrumenten kwaliteitshandboek Kwaliteitshandboek Onder 'Kwaliteitszorg' vind je
online modules over werken
met een kwaliteitshandboek en
de onderdelen van het handboek:
kwaliteitsbeleid,
kwaliteitsmanagementsysteem
en kwaliteitsverbetering.
Met het invuldocument kan
je jouw eigen handboek uitschrijven.
instrumenten klachten Klachten Onder 'Kwaliteitszorg' vind je een
online cursus over
omgaan met klachten.
 instrumenten voedselveiligheid Checklist
voedselveiligheid
gezinsopvang
Met deze checklist kan je als
onthaalouder nagaan of je
hygiënisch werkt voor de voeding.

Huishoudelijk
reglement en 

schriftelijke
overeenkomst

Deze modellen helpen je bij het
opmaken van je eigen
huishoudelijk reglement
en schriftelijke overeenkomst.
Bereken je
subsidies
Bereken je subsidies, saldo, prestaties
en bezetting met deze Excellijsten.
instrumenten starterswijzer Starterswijzer

De Starterswijzer is ook voor
wie al lang in de sector werkt
een nuttig instrument om
stap voor stap je opvang te beheren.     

Instrumenten verontrusting
Verontrusting in de thuissituatie In de online cursus leer je
aan de hand van cases
omgaan met verontrusting
in de thuissituatie.
Ga naar 'Veilige leefomgeving' >
'Verontrusting'
Kies het juiste profiel.
bvko
Borstvoedingsvriendelijke kinderopvang

Kind en Gezin stelt een pakket kant-en-klaar materiaal ter beschikking om jou te ondersteunen bij een borstvoedingsvriendelijk beleid: