Ondersteuning


Kind en Gezin

Je kan gebruik maken van het informatie- en ondersteuningsaanbod van Kind en Gezin:
Tip: Schrijf je in op de Nieuwsbrief Kinderopvang. Zo blijf je op de hoogte van het aanbod.

Ondersteuningsnetwerk kinderopvang 'Mentes'

Als organisator in de kinderopvang kan je bij het ondersteuningsnetwerk kinderopvang 'Mentes' terecht voor advies en ondersteuning op maat van je kinderopvanglocatie. Mentes is een bundeling van gekende en vertrouwde partners in ondersteuning: de ondersteuners (UNIZO/Kinderopvang, VoorZet en ’t OpZet), de PTO's (pedagogische ondersteuningsorganisaties), de regionale coördinatie van het FCUD (buitenschoolse opvang), de koepels (SOM, Vlaams Welzijnsverbond en UnieKO) en VVSG.
Ze bundelen hun krachten en expertise en bieden vraaggestuurde ondersteuning aan voor zowel organisatoren van opvang van baby’s & peuters als organisatoren van buitenschoolse opvang, voor zowel groepsopvang als gezinsopvang. Mentes ontwikkelt handige instrumenten die helpen bij het opzetten en uitbouwen van je kinderopvang en brengt je in contact met collega’s. 

De ondersteuning zet in op één of meer van volgende onderling samenhangende thema’s:

•  veiligheid en gezondheid
•  infrastructuur
•  omgang met kinderen en gezinnen 
•  medewerkers 
•  organisatorisch management (onder andere: sociaal ondernemen en de financiële werking)
•  samenwerking met Kind en Gezin, het lokaal bestuur, het Lokaal Loket Kinderopvang en andere lokale partners
•  opnamebeleid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare gezinnen  
•  inclusieve opvang van kinderen met een specifieke zorgbehoefte  
•  flexibele opvang

Concreet biedt Mentes:

•  een infopunt waar aanbieders kinderopvang terecht kunnen met al hun vragen
•  netwerkmomenten waar uitwisseling tussen collega’s centraal staat 
•  trajecten op maat van de opvanglocatie

Alle organisatoren van kinderopvang kunnen terecht bij Mentes. In samenspraak met Kind & Gezin werd echter een prioritaire doelgroep bepaald. Het netwerk richt zich in eerste instantie tot organisatoren van gezinsopvang en groepsopvang zonder subsidie IKT óf organisatoren van groepsopvang met subsidie IKT met niet meer dan 18 plaatsen. Voor deze organisatoren is ondersteuning gratis beschikbaar. De aanbieders van kinderopvang die niet tot deze prioritaire doelgroep behoren kunnen óók gebruik maken van de diensten  van het netwerk. Er zal dan een billijke prijs per traject worden aangerekend.

Voor de organisatoren buitenschoolse opvang wordt naar aanleiding van het nieuwe decreet nog verder bepaald wie recht zal hebben op de gratis ondersteuning van het ondersteuningsnetwerk. Dit zal op een later moment worden gecommuniceerd.

Voor meer info, een concrete vraag of de aanvraag tot ondersteuning kan je terecht op de website van Mentes.

Hier vind je de contactgegevens van de regionale ondersteuners: pdf Contactgegevens regionale ondersteuners  

Andere organisaties

Ondersteuning nodig op vlak van:
Naast de organisaties hierboven bestaan er nog tal van andere ondersteunende organisaties. Zo kan je je aansluiten bij een koepel, een beroepsvereniging of een werkgeversorganisatie of beroep doen op een vormingsorganisatie. Je kunt bij hen terecht voor informatie, netwerking, begeleiding en opleiding.

Andere consultants en opleidingsorganisaties: wees voorzichtig

Helaas hebben niet alle adviseurs even goede bedoelingen of correcte kennis van de kinderopvang.
Met uitzondering van de partners hierboven, werkt Kind en Gezin niet met consultants samen. We kunnen hun kwaliteit niet beoordelen.

Advies
  • Wees voorzichtig voor je een contract sluit. Lees ook de kleine lettertjes. 
  • Bij twijfel: bevraag de tevredenheid of betrouwbaarheid bij andere organisatoren kinderopvang die met de adviseur hebben samengewerkt of bij één van de hierboven vermelde partners van Kind en Gezin. 
  • Als je denkt dat het om misbruik zou kunnen gaan, kan je Kind en Gezin contacteren.

Zelf aanvragen, innen, ...

Kind en Gezin geeft een vergunning aan een opvangvoorziening. De aanvraag en de communicatie hierover met Kind en Gezin moet steeds door de organisator van de voorziening zelf gebeuren.
  • Laat dit nooit door een derde in de plaats van jouw opvang doen. Dit kan tot problemen leiden. Als organisator ben je immers steeds zelf verantwoordelijk voor jouw dossier.
  • Laat nooit subsidies, geleende bedragen of inkomsten overschrijven op een andere rekening dan die van je opvang.