Ondersteuning


Kind en Gezin

Je kan gebruik maken van het informatie- en ondersteuningsaanbod van Kind en Gezin:
Tip: Schrijf je in op de Nieuwsbrief Kinderopvang. Zo blijf je op de hoogte van het aanbod.

Mentes

Mentes biedt ondersteuning aan organisatoren van kinderopvang. Dit ondersteuningsnetwerk bestaat uit 22 gespecialiseerde organisaties die de krachten bundelen. Mentes is gesubsidieerd door Opgroeien.

Iedereen kan terecht bij Mentes met alle mogelijke vragen omtrent kinderopvang. 
  • Het infopunt geeft je informatie en advies of brengt je in contact met een expert. 
  • De regionale ondersteuners bieden trajecten op maat aan en staan zo organisatoren kinderopvang bij om door te groeien tot vernieuwende en duurzame organisatoren. Behoor je tot een prioritaire doelgroep, dan is de ondersteuning kosteloos. 
Contact en info

Andere organisaties

Ondersteuning nodig op vlak van:
Naast de organisaties hierboven bestaan er nog tal van andere ondersteunende organisaties. Zo kan je je aansluiten bij een koepel, een beroepsvereniging of een werkgeversorganisatie of beroep doen op een vormingsorganisatie. Je kunt bij hen terecht voor informatie, netwerking, begeleiding en opleiding.

Andere consultants en opleidingsorganisaties: wees voorzichtig

Helaas hebben niet alle adviseurs even goede bedoelingen of correcte kennis van de kinderopvang.
Met uitzondering van de partners hierboven, werkt Kind en Gezin niet met consultants samen. We kunnen hun kwaliteit niet beoordelen.

Advies
  • Wees voorzichtig voor je een contract sluit. Lees ook de kleine lettertjes. 
  • Bij twijfel: bevraag de tevredenheid of betrouwbaarheid bij andere organisatoren kinderopvang die met de adviseur hebben samengewerkt of bij één van de hierboven vermelde partners van Kind en Gezin. 
  • Als je denkt dat het om misbruik zou kunnen gaan, kan je Kind en Gezin contacteren.

Zelf aanvragen, innen, ...

Kind en Gezin geeft een vergunning aan een opvangvoorziening. De aanvraag en de communicatie hierover met Kind en Gezin moet steeds door de organisator van de voorziening zelf gebeuren.
  • Laat dit nooit door een derde in de plaats van jouw opvang doen. Dit kan tot problemen leiden. Als organisator ben je immers steeds zelf verantwoordelijk voor jouw dossier.
  • Laat nooit subsidies, geleende bedragen of inkomsten overschrijven op een andere rekening dan die van je opvang.