Opvolging


Om je op weg te helpen is er alvast de nieuwe brochure over opvolging: een aanrader voor elke opvang.

pdf Download de brochure over opvolging (10MB)

Niet in orde? Bezorg een plan van aanpak of een oplossing aan jouw klantenbeheerder!

Het bezoek en het verslag van Zorginspectie helpen jou om de werking bij te sturen en kwalitatief goede kinderopvang te leveren.

Worden er inbreuken, tekorten of aandachtspunten vastgesteld?

  • Pak de tekortkomingen die je snel kan wegwerken onmiddellijk aan. 
  • Maak voor de anderen een plan van aanpak. Beschrijf hierin hoe en wanneer je inbreuken aanpakt. Bezorg dit spontaan aan je klantenbeheerder! (Kind en Gezin bezorgt niet langer een opsomming van de inbreuken met de vraag om actie te ondernemen.)
Wat doet Kind en Gezin?

Kind en Gezin bekijkt het plan van aanpak vanuit deze punten: 

  • Zijn alle inbreuken opgenomen? 
  • Hoe worden de inbreuken weggewerkt? Of hoe zijn ze opgenomen in de planning?
    Is deze aanpak voldoende? 
  • Is de timing in de planning ok?

Meer weten?

Op de website van ’t Opzet vind je: 

Een vraag? Je klantenbeheerder en de ondersteunende organisaties helpen je graag.

Zorginspectie

In de kennisclips van 't OpZet vind je informatie over Zorginspectie:

- Wat doet Zorginspectie?
- Voor de start in de groepsopvang: inspectie Infrastructuur
- Hoe verloopt een inspectiebezoek?
- Hoe beoordeelt Zorginspectie de pedagogische kwaliteit?
- Hoe kan je je voorbereiden op een inspectiebezoek?
- Wat kan je doen na het inspectiebezoek?

Bekijk ze hier