Aanwezigheidsregister en inlichtingenfiche


In pdf deze brochure  vind je meer info over de voorwaarden voor het aanwezigheidsregister en de inlichtingenfiche. Wat moet er bijvoorbeeld in staan? 

  • In het aanwezigheidsregister registreer je de aankomst en het vertrek van elk kind. Dit wordt bevestigd door de ouders (dagelijks, wekelijks, ...) 
    • Het is belangrijk dat de aanwezigheidslijst op elk moment van de dag een reëel beeld geeft van welke kinderen aanwezig zijn. Registreer de kinderen onmiddellijk bij aankomst en vertrek. Dit mag niet vooraf of achteraf gebeuren. 
    • Vul ook de eigen aanwezige kinderen in op deze lijst. 
  • In de inlichtingenfiche staat alle informatie over het kind. Bv. wie haalt het kind af? Wie contacteer je bij ziekte? Info over allergieën, ... 
    • Zorg dat je inlichtingenfiche vanaf de eerste opvangdag volledig is en hou ze binnen handbereik. Zo ben je voorbereid als je een ouder of de huisarts moet contacteren of wanneer iemand die je nog niet ontmoet hebt, het kindje komt ophalen. 
    • Laat ouders ze regelmatig nakijken. Heel wat dingen veranderen snel en je wil zo actueel mogelijke informatie, zodat je altijd gepast kan reageren.
Bekijk ook ...