Echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen

Ouderlijk gezag en contact met de kinderen

  • Zolang de ouders samenwonen of gehuwd zijn, hebben ze beiden het ouderlijk gezag. Bij een echtscheiding behouden ze dit ouderlijke gezag. Dat heeft tot gevolg dat belangrijke beslissingen over het kind door beide ouders samen moeten worden genomen. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kent de rechter het ouderlijke gezag exclusief aan één ouder toe.
  • Elke ouder, zelfs als die geen ouderlijk gezag heeft, behoudt het recht op contact met zijn kind, behalve in uitzonderlijke omstandigheden.
  • De verblijfsregeling kan door de ouders onderling overeengekomen zijn, steunen op een feitelijke situatie of op een rechterlijke beslissing.

Ophalen van kinderen

Als een ouder uitdrukkelijk verzoekt het kind niet mee te geven aan de andere ouder, ga dan na of er een rechterlijke uitspraak met een verblijfs- of omgangsregeling is.

  • Als er zo’n regeling is, dan mag de andere ouder het kind alleen ophalen op de momenten waarop het kind bij haar/hem verblijft of wanneer zij/hij omgangsrecht heeft.
  • Zonder rechterlijke uitspraak met een verblijfs- of omgangsregeling, staan beide ouders op gelijke voet. De opvang kan niet weigeren het kind aan de andere ouder mee te geven. Je kan wel praktische afspraken maken, bv. dat je contact opneemt met de ene ouder als de andere ouder het kind onverwacht komt ophalen.
  • Voor het aanvechten van de regeling moet de ouder zich tot de rechtbank wenden. De kinderopvang volgt de rechterlijke uitspraak totdat er eventueel een andere regeling in een nieuw vonnis is vastgelegd. 

Schriftelijke overeenkomst en huishoudelijke reglement

  • Als er co-ouderschap is en je biedt opvang aan het kind op de dagen dat het kind in gezin A verblijft en op de dagen dat het kind in gezin B verblijft, dan maak je 2 schriftelijke overeenkomsten voor dit kind. Deze overeenkomsten kunnen een verschillend opvangplan bevatten, een andere prijs voor de opvang, ...
  • Als er 2 overeenkomsten zijn voor 1 kind, dan is het aangewezen dat specifieke aandachtspunten (bv. over de gezondheid of de omgang met het kind) in de inlichtingenfiche van het kind op elkaar afgestemd zijn.

Inkomenstarief

  • Verblijven de kinderen afwisselend bij gezin A en B en maken beiden gebruik van inkomenstarief, dan zijn er 2 attesten inkomenstarief nodig: 1 vanuit de situatie van gezin A en 1 vanuit de situatie van gezin B.

  • Gaan ouders apart wonen nadat ze al samen opvang met inkomenstarief gebruikten, dan kan de ene ouder het attest aanpassen (door een herberekening via Mijn Kind en Gezin) en de andere ouder een nieuw aanvragen.