Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst


Brochure huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst en modellen

Meer info over de voorwaarden en de info die je er in moet opnemen vind je in deze brochure en modellen

Huishoudelijk reglement

Hierin bundel je info en regels en informatie over jouw opvang die gelden voor alle ouders. Bv. de contactgegevens, de prijs, je beleid rond ziekte, ... 

  • Je laat het huishoudelijk reglement voor ontvangst en kennisneming tekenen door de contracthouder (meestal een ouder).
  • Zorg ervoor dat het reglement beschikbaar is voor elke geïnteresseerde. Je kan het bv. op je website plaatsen of het op vraag van iemand ter beschikking stellen.

Schriftelijke overeenkomst

De schriftelijke overeenkomst is het contract dat je afsluit met de ouders voor de opvang van hun kind, het regelt de rechten en plichten van beide partijen. Bv. de prijs die het gezin betaalt, hoe vaak en wanneer het kind zal komen, ... De afspraken in het contract kunnen verschillen per gezin. 

  • Je laat de schriftelijke overeenkomst tekenen voor akkoord.