Participatie

Ouderparticipatie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het is in de eerste plaats een houding:

 • Ouders helder informeren.
 • Ouders hebben toegang tot de lokalen waar de kinderen verblijven.
 • Geregeld overleg over een kind. Zo voelen ouders zich betrokken.
  • ! Dit is zeker belangrijk wanneer er veranderingen zijn, bv. bij de start van vaste voeding of zindelijkheidstraining.
 • Ouders kunnen bij de begeleiding terecht met hun bezorgdheden en opmerkingen. Klachten worden correct behandeld. Ouders moeten weten dat ze bij Kind en Gezin een klacht kunnen indienen als het fout loopt.

Meeleven, meedoen, meedenken, meebeslissen

Interessante thema’s om met een groep ouders te bespreken:

 • de aankoop van speelgoed
 • een uitstap met de kinderen
 • de organisatie van een feest
 • de herinrichting van de buitenruimte
 • het uitwerken van de verwelkoming van nieuwe ouders
 • de folder die de opvang bekendmaakt
 • het weekmenu

Alle ouders evenveel betrekken is niet mogelijk. Niet alle ouders hebben daar op eenzelfde manier behoefte aan. Sommige ouders zijn alleen begaan met het wel en wee van hun kind. Andere ouders zijn nieuwsgierig naar alles wat er in de opvang gebeurt. Weer andere ouders zijn altijd bereid om een handje te helpen. Ook bij problemen met de opvang, kunnen ouders vaak een onverwachte steun zijn.
 
Oudercrèche

De meest verregaande vorm van ouderparticipatie is de 'oudercrèche', een opvangvorm waar de ouders de touwtjes helemaal in handen hebben. Zij bepalen voor wie de opvang bestemd is en op welke principes de opvang berust. Deze ouders vangen de kinderen zelf op of nemen de logistieke taken op zich.