Pedagogische aanpak

Infomap Kinderopvang: hoofdstuk kinderen

In het pdf hoofdstuk kinderen (8MB) vind je allerlei info over omgaan met kinderen en hoe je jouw pedagogisch beleid kan realiseren in de opvang.

Vragen over wettelijke voorwaarden?

Het referentiekader kinderopvang kan je op weg helpen. Het geeft een overzicht van de artikels die opgenomen zijn in het besluit dat de vergunningsvoorwaarden regelt, de doelstelling van elk artikel en een verwijzing naar tips en hulp. Daarnaast zijn er de documenten 'Voorbeeld van invulling' waarin je nog meer informatie vindt over hoe je de toepassing van de regelgeving zou kunnen realiseren.