Flexibele opvang

Een bewuste keuze van de opvang

Opvang aanbieden op vroege of late uren, ’s nachts of in het weekend houdt vaak ook in dat jouw opvang hierop is afgestemd. 
  • Een aangepaste infrastructuur kan nodig zijn. Bv. rustruimtes, keuken, badkamer, ...
  • Nog meer dan in de gewone opvang is een huiselijke sfeer belangrijk.
  • Er worden extra taken gevraagd. Bv. Ondersteuning bieden ’s avonds bij het maken van huiswerk of de allerkleinsten wassen en aankleden wanneer zij heel vroeg naar de opvang komen.
  • Wanneer kinderen langere tijd in de opvang blijven, dan is het goed om ook een gestructureerde activiteit te organiseren: een spel, een bepaalde sport, een knutselactiviteit, ...  


Het kind staat centraal

  • Ook bij opvang op vroege of late uren, ’s nachts of in het weekend, staat het kind centraal.
  • Respecteer de eigenheid en het ritme van het kind, in het bijzonder bij het rusten en slapen. Bv. de slaaptijden, slaaprituelen, persoonlijke spulletjes, ...
  • Het mag niet te veel worden voor het kind. Uit experimenten blijkt dat de meeste ouders verantwoord omgaan met opvang buiten de normale uren. Ze combineren zelden vroege en late opvanguren. Als een kind bijna permanent in de opvang aanwezig is, is er best overleg tussen opvang en ouders of er geen andere mogelijkheden zijn.


Een goed contact met de ouders

Een goed contact met de ouders is belangrijk om een kwaliteitsvolle opvang te kunnen bieden. Bij opvang buiten de gewone uren, zullen er extra contactmomenten nodig zijn, zowel voor als na de start van de opvang. Bv. over het huiswerk, de slaaprituelen, de maximale aanwezigheid, het welbevinden van het kind in de opvang.

Meer weten?