Kinderparticipatie

Spring naar:

Mogelijkheden

Mogelijkheden

 • kinderen over de opvang en de activiteiten informeren
 • luisteren naar wat de kinderen vertellen
 • hun mening vragen en hen stimuleren om die te geven
 • overleggen met de kinderen
 • samen plannen maken
 • de kinderen laten meebeslissen
 • de kinderen zelf laten beslissen en hun verantwoordelijkheid laten opnemen
   

Voorbeelden waarbij kinderen betrokken kunnen worden:

 • het opstellen of wijzigen van leefregels
 • oudere kinderen kunnen zich bijvoorbeeld terugtrekken in een ‘geheime’ kamer die ze zelf inrichten, maar moeten die steeds netjes houden.
 • de inrichting van de ruimte of de aanschaf van spelmateriaal
 • het organiseren van activiteiten

 

Tips

 • Zorg voor een vertrouwde sfeer, waardoor elk kind het gevoel heeft dat zijn mening telt.

 • Je kan kinderen ook bevragen. Leg dan duidelijk uit waarom je dat doet en wat je ermee wil bereiken.

 • Creëer geen valse verwachtingen. Leg uit binnen welke grenzen ze inspraak krijgen. Zijn de voorstellen onrealistisch, discussieer er dan met hen over en zoek samen naar andere, meer haalbare voorstellen.

 • Zorg ervoor dat alle kinderen aan bod komen. Lever extra inspanningen voor de kinderen die zich niet makkelijk uiten. Laat ze met rust als ze niet willen meedenken of als ze afhaken.

 • Zet op tijd een stap achteruit. Laat kinderen onderling van gedachten wisselen en discussiëren.

 • Elk kind is anders. Alle kinderen op dezelfde manier betrekken is niet mogelijk. Niet alle kinderen hebben hier evenveel behoefte aan.

 • Geef een kind geen verantwoordelijkheid die het niet kan of niet wil opnemen.

 • Het is makkelijker om rekening te houden met de mening van oudere kinderen dan met de mening van baby’s. Baby’s kunnen niet verwoorden wat ze wensen, maar uit hun mimiek, expressie en lichaamshouding kan je dat wel afleiden.