MeMoQ algemeen

Kinderopvang van hoge pedagogische kwaliteit heeft langdurige positieve effecten op de ontwikkeling van kinderen. Dat is wetenschappelijk bewezen. 

Kind en Gezin gaf aan de universiteiten Gent (Vakgroep Sociaal Sociaal Werk en Sociale pedagogiek) en Leuven (ECEGO) de opdracht om instrumenten te ontwikkelen die de pedagogische kwaliteit in de kinderopvang meten en bevorderen. Dit project heet MeMoQ. Zorginspectie, de kinderopvangsector, opleidings- en vormingsorganisaties, ouders en experten werken mee aan MeMoQ.

MeMoQ bestaat uit:


Bekijk ook