MeMoQ instrument Zorginspectie

Het monitoringsinstrument is volledig gebaseerd op het wetenschappelijk meetinstrument maar is eenvoudiger.

De afname van het instrument wordt gespreid over twee onaangekondigde bezoeken (tussen 2 en 2,5 uur per bezoek). Er is geen vaste volgorde tussen de inspectiebezoeken.

Eerste inspectiebezoek Tweede inspectiebezoek

Observatie van: 

  • Welbevinden en betrokkenheid
  • Emotionele en educatieve ondersteuning
  • Omgeving

Bevraging kinderbegeleider

  • Omgaan met ouders en maatschappelijke diversiteit
Aangevuld en afgetoetst aan de praktijk

Naast de pedagogische kwaliteit, blijft Zorginspectie ook nog andere kwaliteitsaspecten in kaart brengen. De enige verandering is dat er nu een instrument is om naar de pedagogische kwaliteit te kijken. Zorginspectie gaat na of er een minimale pedagogische norm gehaald wordt. 

Meer weten